Σχέδια μαθήματος

4ο Γυμνάσιο Χίου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Μαθηματικοί Αγώνες

Μαθηματικοί Αγώνες
SUBMITTED FROM:

4ο Γυμνάσιο Χίου

Ημερήσιο Γυμνάσιο


School Principal

Ειρήνη Χούλη

Contact with School


Description

Μέσα από την ενασχόληση με μαθηματικά παιχνίδια, και λύση προβλημάτων που ζητούν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών την παρατηρητικότητα, τις γνώσεις και την εμπειρία τους να φθάσουμε στο επιθυμητό σημείο να αντιληφθούν οι μαθητές ότι το κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Οι μαθητές αξιοποιούν τις δεξιότητές τους και βλέπουν τα μαθηματικά αλλιώς. Οι μαθητές του κάθε τμήματος επιλέγουν τους συμμαθητές τους που θα τους εκπροσωπήσουν. Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε ομάδες των 4 ατόμων από κάθε τμήμα με τη βοήθεια υπολογιστών. Τα θέματα είναι 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και είναι κοινά για όλες τις ομάδες. Ο διαγωνισμός αυτός διεξάγεται τα τελευταία 4 χρόνια. Ο φετινός διαγωνισμός είναι καταχωριμένος στην  ιστοσελίδα: http://users.sch.gr/ndevves/math_games_2019_4.htm


Results / Reactions

Αναπτύσσεται η άμιλλα μεταξύ των μαθητών και ενθαρρύνεται η πρωτοβουλία τους.Co-operations

Συνεργασία με το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. 


COOPERATING ACADEMICS

Νικόλαος Δεββές, Πολύδωρος Στείρος

Objective Action

Τα μαθηματικά αλλιώς

Initiative time

Μάιος 2019

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation