Μαθητικές δημιουργίες

1/θέσιο νηπιαγωγείο Σταυροδρομίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Μαζί & ίσοι

Μαζί & ίσοι
SUBMITTED FROM:

1/θέσιο νηπιαγωγείο Σταυροδρομίου

Νηπιαγωγείο ορεινής αγροτικής περιοχής της Αχαΐας στο οποίο, κατά το τρέχον σχολικό έτος, φοιτούν 10 μαθητές.


School Principal

Γλυκερία Φραγκιαδάκη

Contact with School


Description

Ομαδική δημιουργία με συνδυασμό της τεχνικής του ιχνογραφήματος και του κολάζ όπως επίσης και της γραφής. Θέμα της δημιουργίας είναι η αποτύπωση ενός κόσμου όπου ζούμε όλοι μαζί και όπου νοιώθουμε όλοι ίσοι μεταξύ μας. Η δημιουργία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ενασχόλησης της ομάδας με Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων με θέμα την ισότητα των φύλων.


Objective Action


PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation