Μαθητικές δημιουργίες

1/θέσιο νηπιαγωγείο Σταυροδρομίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Μαζί & ίσοι

Μαζί & ίσοι
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1/θέσιο νηπιαγωγείο Σταυροδρομίου

Νηπιαγωγείο ορεινής αγροτικής περιοχής της Αχαΐας στο οποίο, κατά το τρέχον σχολικό έτος, φοιτούν 10 μαθητές.


Διευθυντής Σχολείου

Γλυκερία Φραγκιαδάκη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Ομαδική δημιουργία με συνδυασμό της τεχνικής του ιχνογραφήματος και του κολάζ όπως επίσης και της γραφής. Θέμα της δημιουργίας είναι η αποτύπωση ενός κόσμου όπου ζούμε όλοι μαζί και όπου νοιώθουμε όλοι ίσοι μεταξύ μας. Η δημιουργία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ενασχόλησης της ομάδας με Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων με θέμα την ισότητα των φύλων.


Στόχος δράσης


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation