Μαθητικές δημιουργίες

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

ΜΗΝΥΜΑ  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
SUBMITTED FROM:

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς


School Principal

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ

Contact with School


Description

Η ζωγραφιά-comic δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας ευαισθητοποίησης των μαθητών.


Objective Action


PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation