Μαθητικές δημιουργίες

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

ΜΗΝΥΜΑ  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς


Διευθυντής Σχολείου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η ζωγραφιά-comic δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας ευαισθητοποίησης των μαθητών.


Στόχος δράσης


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation