Σχέδια μαθήματος

1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Νεροπαρατηρητές εν δράση - Το νερό, στην εποχή της κλιματικής αλλαγής

Νεροπαρατηρητές εν δράση - Το  νερό, στην εποχή της κλιματικής αλλαγής
SUBMITTED FROM:

1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

Επαγγελματικό Λύκειο


School Principal

Τζιρή Αικατερίνη

Contact with School


Description

Θέματα που προσεγγίζουν οι μαθητές: 

α) Το νερό ως βασικό στοιχείο στη φύση και η αξία του για τα έμβια όντα.

β   Η σημασία του νερού σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Προβλήματα.

γ) Η σημασία της ορθής διαχείρισης υδάτινων πόρων.


Results / Reactions

Δημιουργία ψηφιακού υλικού (σε διαδραστική παρουσίαση), κατασκευή συστήματος αξιοποίησης βρόχινου νερού στο σχολικό εργαστήριο.Co-operations

Συμμετοχή στο water challenge badge του οργανισμού Youth and United Nations Global Alliance (YUNGA) των Ηνωμένων Εθνών.


COOPERATING ACADEMICS

Κοκολάκης Νικόλαος, Σουργιαδάκη Μαρία

Objective Action

Προσδοκώμενα μαθησιακά οφέλη: Γνώσεις: Να κατανοήσουν τη σημασία του νερού για τη ζωή και τις συνέπειες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Δεξιότητες: Συνεργασίας, έρευνας - συλλογής και ανάλυσης στοιχείων, κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας. Στάσεις: Υιοθέτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς ως προς τη διαχείριση του νερού

Initiative time

Μέχρι το τέλος των μαθημάτων (Ιούνιο)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation