Μαθητικές δημιουργίες

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ο C’EST LA VIE ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Ο C’EST LA VIE  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
SUBMITTED FROM:

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς


School Principal

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ

Contact with School


Description

Το παιχνίδι δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της ομάδας Ρομποτικής C’est la vie.

Το ρομπότ C’est la vie, φτιαγμένο με κομμάτια Lego, εκτελεί έξι αποστολές που αφορούν την προστασία του κλίματος του πλανήτη μας και είναι προσομοίωση από συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι ώστε να εμποδίζουν την έκκληση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Οι αποστολές είναι: 1. Χρήση Υδροηλεκτρικής Ενέργειας και άλλων ΑΠΕ, 2. Εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος-σβήνω τα φώτα, 3. Φίλτρα στα εργοστάσια, 4. Χρήση του ποδήλατου, 5. Ο C’est la vie προστατεύει τα δάση από τις πυρκαγιές, 6. Ο C’est la vie κάνει ανακύκλωση.


Objective Action


PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation