Μαθητικές δημιουργίες

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ο C’EST LA VIE ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Ο C’EST LA VIE  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς


Διευθυντής Σχολείου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το παιχνίδι δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της ομάδας Ρομποτικής C’est la vie.

Το ρομπότ C’est la vie, φτιαγμένο με κομμάτια Lego, εκτελεί έξι αποστολές που αφορούν την προστασία του κλίματος του πλανήτη μας και είναι προσομοίωση από συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι ώστε να εμποδίζουν την έκκληση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Οι αποστολές είναι: 1. Χρήση Υδροηλεκτρικής Ενέργειας και άλλων ΑΠΕ, 2. Εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος-σβήνω τα φώτα, 3. Φίλτρα στα εργοστάσια, 4. Χρήση του ποδήλατου, 5. Ο C’est la vie προστατεύει τα δάση από τις πυρκαγιές, 6. Ο C’est la vie κάνει ανακύκλωση.


Στόχος δράσης


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation