Σχέδια μαθήματος

1o Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Το περιβάλλον και οι τρόποι προστασίας του

Το περιβάλλον και οι τρόποι προστασίας του
SUBMITTED FROM:

1o Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου

Στο σχολείο μας φοιτούν 240 μαθητές σε 13 τμήματα. Υπάρχουν από 2 Τμήματα για την Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄ τάξη, 3 Τμήματα για τη Ε΄ Τάξη και 1 Τμήμα Ένταξης.


School Principal

Δήμητρα Μίχα

Contact with School


Description

Αριθμός μαθητών: 18 σε κάθε τμήμα
Τάξη: Ε
Χρήση τεχνολογίας: υπολογιστής και βιντεοπροβολέας

• Διάταξη τάξης: ολόκληρη τάξη, σε ομάδες
Αφού διδάχτηκε το λεξιλόγιο που είναι σχετικό με το περιβάλλον από το κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου των Αγγλικών και έγιναν οι ασκήσεις του κεφαλαίου που ήταν σχετικές με τη δράση, χωρίστηκαν οι μαθητές σε ομάδες των 3-5, ενημερώθηκαν για τους στόχους και τα θέματα της δράσης με τη χρήση powerpoint και βιντεοπροβολέα και επέλεξαν θέματα με τις ομάδες τους.
2) Διάταξη τάξης: σε ομάδες
Oι μαθητές παρακολούθησαν βίντεο σχετικά με τα θέματα στην τάξη και αναζήτησαν πληροφορίες και φωτογραφίες στο διαδίκτυο στην τάξη αλλά και στα σπίτια τους σε ομάδες. Έγραψαν τις πληροφορίες σχετικά με το θέμα τους και τις διορθώσαμε μαζί και στις περιπτώσεις που χρειαζόταν τις καθαρόγραψαν. Κόλλησαν τις πληροφορίες, τις ζωγραφιές και τις φωτογραφίες που βρήκαν στα χαρτόνια ή ζωγράφισαν πάνω στα χαρτόνια εικόνες σχετικές με τα θέματα. Με αυτό τον τρόπο έφτιαξαν αφίσες σχετικές με τα θέματα που επέλεξαν μέσω ομαδικής εργασίας στην τάξη.


Results / Reactions

Οι μαθητές ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, των ψαριών και των ειδών προς εξαφάνιση και την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Επίσης, εξασκήθηκαν στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας, στη χρήση των modals must, can, should και χρησιμοποίησαν λεξιλόγιο που είχαν διδαχθεί αλλά και καινούριο λεξιλόγιο.COOPERATING ACADEMICS

Ρόντου Μαρία

Objective Action

Εκμάθηση λεξιλογίου σχετικού με το περιβάλλον και ευαισθητοποίηση μαθητών για περιβαντολλογικά θέματα

Initiative time

1,5 μήνας

PHOTOS 3Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation