Σχέδια μαθήματος

2ο Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Πράσινη συμφωνία (Green Deal & biodiversity)

Πράσινη συμφωνία (Green Deal & biodiversity)
SUBMITTED FROM:

2ο Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης

Λειτουργία ομίλων, υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προώθηση καινοτόμων δράσεων


School Principal

Αναστασία Μπιτσάνη

Contact with School


Description

Το εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιήθηκε στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Webex. Αρχικά έγινε καταιγισμός ιδεών σχετικά με τον όρο πράσινη συμφωνία και οι μαθητές έπαιξαν ένα ψηφιακό παιχνίδι για να εξοικειωθούν με ενέργειες και όρους που σχετίζονται με την πράσινη συμφωνία (https://wordwall.net/play/12181/304/300). Στη συνέχεια, παρακολούθησαν ένα βίντεο με έναν λόγο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πράσινη συμφωνία (https://www.youtube.com/watch?v=n-1E0fwrazc) και συμπλήρωσαν σε ένα ψηφιακό εργαλείο ένα κείμενο με κενά με λέξεις-κλειδιά από το βίντεο (https://www.classtools.net/cloze/202103-Z5BcHQ). Διάβασαν ένα λόγο της Προέδρου της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα που εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της Πράσινης Εβδομάδας 2020 και σύμπλήρωσαν ένα quiz με ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο σωστού-λάθους (https://forms.gle/SF2Ete8xUCz2nAzk6). Ακολύθησε συζήτηση επί των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου και ζητήθηκε να αποτυπωθεί σε ομάδες η προώθηση της πράσινης συμφωνίας/βιοποικιλότητας σε τοπικό επίπεδο κάνοντας χρήση ενός ψηφιακού εργαλείου. Ακολούθησε ένα παιχνίδι Kahoot σχετικά με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο να τους γνωρίσουν οι μαθητές.


Results / Reactions

Το θέμα της πράσινης συμφωνίας και ιδιαίτερα της βιοποικιλότητας δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστό στους μαθητές, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως για τους τομείς που επηρεάζει. Συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότες, οι οποίες εμπεριείχαν και το στοιχείο του ανταγωνισμού, και με παιχνιώδη τρόπο αναγνώρισαν τη σημασία της πράσινης συμφωνιας και γενικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης και διαπίστωσαν ότι είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους και απαιτεί ενεργούς πολίτες. Ευαισθητοποιήθηκαν ως προς τον ρόλο που καλούνται και οι ίδιοι να διαδραματίσουν στη ζωή τους, αλλά και ως ποιες επαγγελματικές επιλογές θα μπορύσαν να κάνουν.COOPERATING ACADEMICS

Ιφιγένεια Κωφού

Objective Action

Γνωριμία των μαθητών με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, και ειδικότερα με την πράσινη συμφωνία και τη βιοποικιλότητα και τη σύνδεσή της με διάφορους τομείς της ζωής, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της εργασίας

Initiative time

3

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation