Καλές πρακτικές

Παιδαγωγική Πρωτοπορία


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MODEL UNITED NATION (MUN)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MODEL UNITED NATION (MUN)
SUBMITTED FROM:

Παιδαγωγική Πρωτοπορία

Η «Παιδαγωγική Πρωτοπορία», το δημιούργημα δύο ιστορικών εκπαιδευτηρίων, της «Ελληνοαγγλικής Αγωγής» και των «Μοντεσσοριανών σχολείων», που το καθένα τους έχει σημειώσει μια μακρά και ισχυρή παρουσία 50 χρόνων στο παιδαγωγικό γίγνεσθαι της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ήρθε να ενσαρκώσει το όραμά μας για μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική κοινότητα, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


School Principal

Γεωργία Χρονοπούλου

Contact with School


Description

Το MUN είναι ένα πρόγραμμα που τελεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 15 εώς 17 ετών. Το πρόγραμμα γίνεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά και ομάδες παιδιών από όλα τα σχολεία εκπροσωπούν κράτη όλου του κόσμου λαμβάνοντας τον ρόλο του πρεσβευτή της χώρας τους στις εργασίες του MUN. Τα κράτη που εκπροσώπησαν οι μαθητές μας ήταν η Ερυθραία, η Ονδούρα, η Παραγουάη και η Κένυα.


Results / Reactions

Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οι μαθητές ανέπτυξαν τη δεξιότητα της επιχειρηματολογίας, την επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα, την επιθυμία τους για ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων. Σε κοινωνικό επίπεδο, το πρόγραμμα καλλιεργεί ενεργούς πολίτες, που εκφράζουν το ενδιαφέρον τους και με κριτική σκέψη προτίνουν λύσεις σε ζητήματα διεθνούς χαρακτήρα.Co-operations

 ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ


COOPERATING ACADEMICS

Ζαχόπουλος, Σπανού, Μπρέμπου

SPREAD THE WORD METHODS

 

Ιστοσελίδα του Σχολείου, Τοπικές Εφημερίδες, Ηλεκτρονικές Εφημερίδες


Objective Action

Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Target Audience

Μαθητές, 13 Συμμετέχοντες

Initiative time

5 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ

Initiative Location

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation