Μαθητικές δημιουργίες

Γυμνάσιο Εγνατίας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ζωγραφικό έργο με τίτλο: Αχ θάλασσα φρόντισέ μας σαν μητέρα!

Ζωγραφικό έργο  με τίτλο: Αχ θάλασσα φρόντισέ μας σαν μητέρα!
SUBMITTED FROM:

Γυμνάσιο Εγνατίας

Δημόσιο Γυμνάσιο Σχολείο


School Principal

Χριστίνα Καζάνη

Contact with School


Description

Το έργο δημιουργήθηκε από τον μαθητή Γρηγόρη Αρμενιάκο στο πλαίσιο εργασίας για την πολυπολιτισμικότητα.


Objective Action

16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation