Μαθητικές δημιουργίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
SUBMITTED FROM:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


School Principal

ΑΝΤΩΝΗΣ ΨΥΡΗΣ

Contact with School


Description

Το θαλάσσιο περιβάλλον απαιτεί την προστασία μας. Σώζουμε τη θάλασσα, σώζουμε τη ζωή μας!

Μάγια Τσατσαράγκου

Ζωή-Οντίλ Παπαδημητρίου

Γεωργία Βουλγαρέλη

Μαρίνη Ευθυμίου


Objective Action

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation