ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 206 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Πρωτοβουλία

«Η εκπαίδευση είναι δύναμη»

«Η εκπαίδευση είναι δύναμη»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΑΕΓΑΕ A.E.

Η Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Α.Ε. (ΠΑΕΓΑΕ) δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών Logistics και το 2017 συμπλήρωσε 110 χρόνια ιστορίας. Αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των 3rd Party Logistics παρέχοντας υπηρεσίες.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.paegae.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Σκοπός της συγκεκριμένης πρακτικής, είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένοι και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος καθώς επίσης και στις προκλήσεις του αύριο. Επίσης, δεδομένου ότι η ασφάλεια των εργαζομένων απαιτεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση, ένα σημαντικό τμήμα της εκπαίδευσης των εργαζομένων καλύπτει θέματα υγείας και ασφάλειας με σκοπό την αποτροπή κάθε είδους ατυχήματος στο χώρο εργασίας τους αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο. Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την ΠΑΕΓΑΕ, καθώς στοχεύουμε στη μακροπρόθεσμη διατήρηση του εργατικού μας δυναμικού, στην εξέλιξη και την προώθηση των εργαζομένων σε ανώτερες βαθμίδες και στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η συγκεκριμένη δράση αφορά τους εργαζόμενους της ΠΑΕΓΑΕ.

 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης είναι συνεχής και αδιάλειπτη, αφού εφαρμόζεται σταθερά σε ετήσια βάση από την ΠΑΕΓΑΕ, καθώς επίσης για κάθε τρέχον έτος γίνεται ο προγραμματισμός των θεματικών ενοτήτων αναφορικά με την κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν από τα τμήματα και τις διευθύνσεις της εταιρείας.


Περιγραφή

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης περιλαμβάνουν την καθοδήγηση και την εξειδίκευση των εργαζομένων, είτε μέσω σεμιναρίων, τα οποία πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους εξωτερικούς φορείς, είτε μέσω έμπειρων εργαζομένων, από το εσωτερικό της εταιρείας μας. Η ΠΑΕΓΑΕ, καινοτομεί στην εκπαίδευση των εργαζομένων εισάγοντας μια ολιστική προσέγγιση στη διαδικασία εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων της με διαφορετικές κατευθύνσεις, παρέχοντας στους εργαζόμενους ευκαιρίες ανάπτυξης καθ’όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.  Πέρα από τον καθιερωμένο κύκλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εισάγουμε στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ενθαρρύνουμε έμπρακτα όλους τους εργαζομένους μας να συνεχίσουν την εκπαίδευση και την εξέλιξη της πορείας τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας (δια βίου μάθηση). Αυτή η βούλησή μας, εκφράζεται έμπρακτα μέσα από την οικονομική ενίσχυση που προσφέρουμε σε ποσοστό 90% για τη συμμετοχή  των εργαζομένων μας σε μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Επίσης, η ΠΑΕΓΑΕ προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία αφορούν στην ασφαλή εργασία. Πρόκειται για προγράμματα που ενσωματώνουν τόσο τη θεωρητική γνώση όσο και την πρακτική εφαρμογή, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της εργασίας, οι εργαζόμενοι να έχουν ως βασική προτεραιότητα την ασφάλεια τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο. Αυτός ο πυλώνας εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το σύνολο των εργαζομένων της ΠΑΕΓΑΕ. Δίνουμε έμφαση στους εργαζόμενους που εργάζονται στους εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεών μας και στους αποθηκευτικούς μας χώρους, επιζητώντας να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα εμφάνισης εργατικού ατυχήματος.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται προς τους εργαζόμενους της εταιρείας. Τα αποτελέσματα της δράσης είναι σημαντικά για το σύνολο των εργαζομένων, αφού βελτιώνουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, ενημερώνονται για θέματα διαχείρισης συμπεριφοράς, υγείας και ασφάλειας και εξασφαλίζουν με αυτό τον τρόπο την απασχόλησή τους σε εταιρικό περιβάλλον για το μέλλον. Συνολικά κατά τη διάρκεια του έτους 2015, οι εργαζόμενοι της ΠΑΕΓΑΕ παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 756 ωρών που αντιστοιχούν σε 5,3 ώρες ανά εργαζόμενο, σε ένα σύνολο θεματικών ενοτήτων που ξεπέρασε τις 15. Επίσης, δύο εργαζόμενοι της ΠΑΕΓΑΕ ενισχύονται οικονομικά σε ποσοστό 90%, συμμετέχοντας σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.Τόπος Δράσης

Η συγκεκριμένη δράση λαμβάνει χώρα, τόσο στο εσωτερικό της εταιρείας, αλλά και σε εξειδικευμένους χώρους συνεργατών όπου πραγματοποιούνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σύμβουλοι, εταιρίες που προσφέρουν σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα ή κρατικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το σύνολο των εργαζομένων συμμετέχουν στα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης.


Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Δεδομένου ότι η ΠΑΕΓΑΕ αποτελεί μια εταιρεία με πελατοκεντρική προσέγγιση, στόχος μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Τα οφέλη για τον οργανισμό που απορρέουν μέσα από την ανάπτυξη των εργαζομένων, είναι πολυδιάστατα και αναγνωρίζονται μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι. Επίσης, έχοντας ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια, η οποία ενισχύεται με το θεσμό της εκπαίδευσης, επιτύχαμε κατά το έτος αναφοράς να έχουμε μηδενικά σοβαρά εργατικά ατυχήματα στο χώρο εργασίας μας

Ένα άλλο σημαντικό όφελος που προκύπτει για την ΠΑΕΓΑΕ, μέσα από την προσφορά ολοκληρωμένων ευκαιριών ανάπτυξης προς τους ανθρώπους της, είναι η ενίσχυση  της εικόνας και της φήμης της εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο, η ΠΑΕΓΑΕ βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση στην προσέγγιση ταλαντούχων ανθρώπων προς ένταξή τους στο ανθρώπινο δυναμικό της
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Συστηματικός διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη»

«Υγεία και Ασφάλεια σε πρώτο πλάνο»

«Υπευθυνότητα ίσον Βιωσιμότητα»

Μειώνοντας το ανθρακικό μας αποτύπωμα επιτυγχάνουμε βιώσιμες μεταφορές και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της εταιρείας μας

Πράσινες προμήθειες / Ανακυκλώνουμε ότι καταναλώνουμε

Πρώτος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας για την ΠΑΕΓΑΕ και τον κλάδο των εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics (3rd Party Logistics)

Υποστηρίζοντας την τοπική κοινωνία που μας φιλοξενείΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation