ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 206 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Πρωτοβουλία

«Υγεία και Ασφάλεια σε πρώτο πλάνο»

«Υγεία και Ασφάλεια σε πρώτο πλάνο»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΑΕΓΑΕ A.E.

Η Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Α.Ε. (ΠΑΕΓΑΕ) δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών Logistics και το 2017 συμπλήρωσε 110 χρόνια ιστορίας. Αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των 3rd Party Logistics παρέχοντας υπηρεσίες.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.paegae.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ασφάλεια και η υγεία στο χώρο εργασίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της εταιρικής μας στρατηγικής και για αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η δημιουργία και η διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς εργατικά ατυχήματα, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή προστασία για τους ανθρώπους μας. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται στο σύνολο των εργαζομένων της ΠΑΕΓΑΕ. Επίσης, οι εργαζόμενοί μας ως μέλη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούμαστε, μεταφέρουν αυτή την κουλτούρα και τις γνώσεις που λαμβάνουν σε θέματα που αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια στο περιβάλλον τους και στους ανθρώπους που συναναστρέφονται.

 

Χρονική διάρκεια

Η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας αποτελεί μια διαχρονική δράση για την ΠΑΕΓΑΕ, ενώ σε ετήσια βάση  προγραμματίζεται ο κύκλος των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν με σκοπό την ενίσχυση της παραπάνω δράσης. 


Περιγραφή

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για την ΠΑΕΓΑΕ και αντίστοιχα αναγνωρίζεται ως ένα ουσιαστικό θέμα με υψηλή βαρύτητα στην ανάλυση της ουσιαστικότητας. Η καινοτομία της συγκεκριμένης δράσης, βασίζεται στο γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα μέσα από  μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης, εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα υγείας και ασφάλειας καθώς επίσης και ασφαλιστικά προγράμματα για το σύνολο των εργαζομένων μέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Πιο συγκεκριμένα, βελτιώνουμε και τυποποιούμε τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τους εργαζόμενούς μας κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, εστιάζοντας παράλληλα σε εκείνους τους τομείς που ενέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Επίσης, προσφέρουμε μια σειρά προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία αφορούν στην ασφαλή εργασία. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία ενημερώνουν και εκπαιδεύουν τους εργαζομένους μας, έτσι ώστε κατά την διάρκεια της εργασίας τους να έχουν ως βασική προτεραιότητα την ασφάλεια τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο. Τέλος, τον Οκτώβριο του 2015 η εταιρεία ολοκλήρωσε το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης (ζωής, νοσοκομειακή περίθαλψη και ατυχημάτων) από την Εθνική Ασφαλιστική για το σύνολο των εργαζομένων της. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης και για τα προστατευόμενα μέλη των εργαζομένων (προαιρετικά).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Οι εργαζόμενοι της ΠΑΕΓΑΕ, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα και έχοντας παρακολουθήσει προγράμματα εκπαίδευσης  σε θέματα υγείας και ασφάλειας, έχουν καταφέρει  να μηδενίσουν τα σοβαρά εργατικά ατυχήματα καθώς και τις ημέρες απουσίας λόγω  επαγγελματικής ασθένειας. Επίσης, καθώς η ΠΑΕΓΑΕ είναι μια εταιρεία που παράγει μεταφορικό έργο, ένα μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσανατολίζεται στην ασφαλή οδήγηση. Το πρόσθετο όφελος που προκύπτει από την εκπαίδευση των εργαζομένων που πραγματοποιούν μεταφορές σε αστικό περιβάλλον καθώς και σε εθνικούς οδικούς άξονες, είναι η οδηγική συμπεριφορά που βάζει σε προτεραιότητα την ασφάλεια. Τέλος, μέσω των προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης που προσφέρει η ΠΑΕΓΑΕ, δίνεται η δυνατότητα ασφάλισης των προστατευόμενων μελών των εργαζομένων μας. Τόπος Δράσης

Οι δράσεις που εστιάζουν στην υγεία και στην ασφάλεια, εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο εντός του εργασιακού περιβάλλοντος της ΠΑΕΓΑΕ. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις όπως είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα υγείας και ασφάλειας σε ειδικά διαμορφωμένους  χώρους (π.χ. σεμινάρια για εναερίτες), όπου με τη συνδρομή εξειδικευμένων συνεργατών πραγματοποιούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένους  χώρους.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια αποτελεί μια συλλογική διαδικασία όπου συμμετέχουν το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας. Επίσης, προς ενίσχυση της συγκεκριμένης δράσης υπάρχει συνεργασία με εξωτερικούς φορείς που μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση  της υγείας και ασφάλειας μέσω της εξειδικευμένης γνώσης που προσφέρουν υπό τη μορφή σεμιναρίων.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η ένθερμη συμμετοχή των εργαζομένων αποτελεί και τον κύριο παράγοντα επιτυχίας της συγκεκριμένης δράσης.


Συνέχεια…
Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η ΠΑΕΓΑΕ, δίνει μεγάλη βαρύτητα στη διαμόρφωση και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει  και εξασφαλίζει την ασφάλεια για τους εργαζομένους της. Με αυτό τον τρόπο, χτίζονται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης ενώ το θετικό κλίμα συχνά μεταφράζεται σε καλύτερη συνεργασία και υψηλότερο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, εξασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον με υψηλές συνθήκες υγείας και ασφάλειας, η ΠΑΕΓΑΕ βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση αναφορικά με την προσέλκυση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού, που αναζητά ένα σταθερό περιβάλλον εργασίας που σέβεται τον εργαζόμενο και του εξασφαλίζει ένα υγιεινό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Η εκπαίδευση είναι δύναμη»

«Συστηματικός διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη»

«Υπευθυνότητα ίσον Βιωσιμότητα»

Μειώνοντας το ανθρακικό μας αποτύπωμα επιτυγχάνουμε βιώσιμες μεταφορές και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της εταιρείας μας

Πράσινες προμήθειες / Ανακυκλώνουμε ότι καταναλώνουμε

Πρώτος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας για την ΠΑΕΓΑΕ και τον κλάδο των εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics (3rd Party Logistics)

Υποστηρίζοντας την τοπική κοινωνία που μας φιλοξενείΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation