ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 211 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ με σύνδεση με τους Παγκόσμιους Στόχους

33 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έχουν συνδεθεί με 17 Παγκόσμιους Στόχους

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation