ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 203 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ με σύνδεση με τους Παγκόσμιους Στόχους

37 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έχουν συνδεθεί με 17 Παγκόσμιους Στόχους

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation