ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 0 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ για τις επιπτώσεις απο πανδημία COVID-19

0 οργανισμοί ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έχουν δράσεις
για επιπτώσεις από COVID-19

    Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation