ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 24 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προτεινόμενη Δράση

'Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος'
Από: ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Η ΕΛΒΑΛ ξεκίνησε να υλοποιεί τον θεσμό "Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος", επιβεβαιώνοντας ότι η Περιβαλλοντική Διαχείριση των εργαζομένων της αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα και πάγια αρχή. 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στον Πυλώνα "Περιβάλλον" περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές που σχεδιάζουν, υλοποιούν και εφαρμόζουν οι Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών υποστηρίζοντας τη δέσμευσή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στις ενέργειες αφύπνισης, κινητοποίησης και εκπαίδευσης στα περιβαλλοντικά θέματα. 

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation