ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 258 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προτεινόμενη Δράση

Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»
Από: ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ - ΣΧΕΔΙΑ

Το περιοδικό δρόμου «Σχεδία» πωλείται από ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες: άστεγοι, άνεργοι και κοινωνικά αποκλεισμένοι συμπολίτες μας που ζουν στα όρια της φτώχειας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στον Πυλώνα "Κοινωνία" περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν οι Επιχειρήσεις/Επιχειρηματικοί Φορείς υποστηρίζοντας τη δέσμευσή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα με στόχο την υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δράσεις και πρωτοβουλίες οι οποιες υποστηρίζουν την κοινωνική προσέγγιση των Οργανισμών είτε προς το κοινωνικό σύνολο είτε προς το εργατικό δυναμικό τους.

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation