ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 165 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προτεινόμενη Δράση

Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»
Από: ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ - ΣΧΕΔΙΑ

Το περιοδικό δρόμου «Σχεδία» πωλείται από ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες: άστεγοι, άνεργοι και κοινωνικά αποκλεισμένοι συμπολίτες μας που ζουν στα όρια της φτώχειας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στον Πυλώνα "Κοινωνία" περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές που σχεδιάζουν, υλοποιούν και εφαρμόζουν οι Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών υποστηρίζοντας τη δέσμευσή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Υπευθυνότητα. Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι δράσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες υποστηρίζουν την κοινωνική συνοχή καθώς και την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων. 

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation