ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: 1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προτεινόμενη Δράση

'Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος'
Από: ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Η ΕΛΒΑΛ ξεκίνησε να υλοποιεί τον θεσμό "Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος", επιβεβαιώνοντας ότι η Περιβαλλοντική Διαχείριση των εργαζομένων της αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα και πάγια αρχή. 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation