ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΙ: 96 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προτεινόμενη Δράση

Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»
Από: ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ - ΣΧΕΔΙΑ

Το περιοδικό δρόμου «Σχεδία» πωλείται από ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες: άστεγοι, άνεργοι και κοινωνικά αποκλεισμένοι συμπολίτες μας που ζουν στα όρια της φτώχειας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στον Πυλώνα "Κοινωνία" περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αναπτύσσονται με στόχο την υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δράσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες υποστηρίζουν την τοπική ανάπτυξη καθώς και την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων. 

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation