Μαθητικές δημιουργίες : 432 ΔΡΑΣΕΙΣ σχολείων

178 σχολεία έχουν υποβάλει 432 Μαθητικές δημιουργίες

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation