Μαθητικές δημιουργίες : 1012 ΔΡΑΣΕΙΣ σχολείων

395 σχολεία έχουν υποβάλει 1012 Μαθητικές δημιουργίες

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation