Μαθητικές δημιουργίες : 985 ΔΡΑΣΕΙΣ σχολείων

387 σχολεία έχουν υποβάλει 985 Μαθητικές δημιουργίες

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation