Μαθητικές δημιουργίες : 273 ΔΡΑΣΕΙΣ σχολείων

115 σχολεία έχουν υποβάλει 273 Μαθητικές δημιουργίες

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation