Μαθητικές δημιουργίες : 662 ΔΡΑΣΕΙΣ σχολείων

286 σχολεία έχουν υποβάλει 662 Μαθητικές δημιουργίες

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation