Μαθητικές δημιουργίες : 270 ΔΡΑΣΕΙΣ σχολείων

114 σχολεία έχουν υποβάλει 270 Μαθητικές δημιουργίες

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation