Μαθητικές δημιουργίες : 986 ΔΡΑΣΕΙΣ σχολείων

388 σχολεία έχουν υποβάλει 986 Μαθητικές δημιουργίες

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation