Μαθητικές δημιουργίες : 639 ΔΡΑΣΕΙΣ σχολείων

281 σχολεία έχουν υποβάλει 639 Μαθητικές δημιουργίες

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation