ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 571 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ με σύνδεση με τους Παγκόσμιους Στόχους

Προτεινόμενη Δράση

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός
Από: IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Milos nursery
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

371 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έχουν συνδεθεί με 17 Παγκόσμιους Στόχους

 • 4 πρακτικές
 • 5 πρακτικές
 • 93 πρακτικές
 • 54 πρακτικές
 • 2 πρακτικές
 • 4 πρακτικές
 • 7 πρακτικές
 • 51 πρακτικές
 • 49 πρακτικές
 • 13 πρακτικές
 • 44 πρακτικές
 • 69 πρακτικές
 • 82 πρακτικές
 • 6 πρακτικές
 • 22 πρακτικές
 • 20 πρακτικές
 • 46 πρακτικές
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation