ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 304 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ με σύνδεση με τους Παγκόσμιους Στόχους

Προτεινόμενη Δράση

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός
Από: IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Milos nursery
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

308 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έχουν συνδεθεί με 17 Παγκόσμιους Στόχους

 • 4 πρακτικές
 • 2 πρακτικές
 • 48 πρακτικές
 • 35 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 2 πρακτικές
 • 36 πρακτικές
 • 24 πρακτικές
 • 8 πρακτικές
 • 21 πρακτικές
 • 34 πρακτικές
 • 35 πρακτικές
 • 5 πρακτικές
 • 11 πρακτικές
 • 17 πρακτικές
 • 20 πρακτικές
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation