ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 419 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ με σύνδεση με τους Παγκόσμιους Στόχους

Προτεινόμενη Δράση

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός
Από: IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Milos nursery
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

338 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έχουν συνδεθεί με 17 Παγκόσμιους Στόχους

 • 4 πρακτικές
 • 4 πρακτικές
 • 75 πρακτικές
 • 42 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 4 πρακτικές
 • 41 πρακτικές
 • 38 πρακτικές
 • 8 πρακτικές
 • 27 πρακτικές
 • 50 πρακτικές
 • 53 πρακτικές
 • 5 πρακτικές
 • 18 πρακτικές
 • 19 πρακτικές
 • 29 πρακτικές
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation