ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 377 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ με σύνδεση με τους Παγκόσμιους Στόχους

Προτεινόμενη Δράση

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός
Από: IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Milos nursery
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

328 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έχουν συνδεθεί με 17 Παγκόσμιους Στόχους

 • 4 πρακτικές
 • 4 πρακτικές
 • 66 πρακτικές
 • 40 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 4 πρακτικές
 • 38 πρακτικές
 • 31 πρακτικές
 • 8 πρακτικές
 • 26 πρακτικές
 • 46 πρακτικές
 • 47 πρακτικές
 • 5 πρακτικές
 • 12 πρακτικές
 • 16 πρακτικές
 • 28 πρακτικές
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation