ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 207 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προτεινόμενη Δράση

Business Integrity Forum
Από: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στον Πυλώνα "Περιβάλλον" περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές που σχεδιάζουν, υλοποιούν και εφαρμόζουν οι Επιχειρήσεις/Επιχειρηματικοί Φορείς υποστηρίζοντας την δέσμευσή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει σε ζητήματα χρηστής περιβαλλοντικής διαχείρισης, μείωσης της περιβαλλοντικής επίδρασης, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλάγής και αφύπνισης αναφορικά με τα περιβαλλοντικά θέματα. 

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation