ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 40 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προτεινόμενη Δράση

Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Ψηφιοποίηση Διπλωμάτων Οδήγησης
Από: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας:  στόχος η ψηφιοποίηση για την ηλεκτρονική αξιοποίηση του περιεχομένου των αρχείων αδειών οδήγησης της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον Πυλώνα "Οικονομία" περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές που σχεδιάζουν, υλοποιούν και εφαρμόζουν οι Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών υποστηρίζοντας τη δέσμευσή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Υπευθυνότητα. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει σε πλειάδα θεμάτων από την υπεύθυνη λειτουργία τους έως και την ενσωμάτωση της καινοτομίας στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους. 

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation