ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 40 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προτεινόμενη Δράση

Business Integrity Forum
Από: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΛΛΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον Πυλώνα "Οικονομία" περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές που σχεδιάζουν, υλοποιούν και εφαρμόζουν οι Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών υποστηρίζοντας τη δέσμευσή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Υπευθυνότητα. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει σε πλειάδα θεμάτων από την υπεύθυνη λειτουργία τους έως και την ενσωμάτωση της καινοτομίας στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους. 

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation