ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΙ: 76 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προτεινόμενη Δράση

'Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος'
Από: ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Η ΕΛΒΑΛ ξεκίνησε να υλοποιεί τον θεσμό "Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος", επιβεβαιώνοντας ότι η Περιβαλλοντική Διαχείριση των εργαζομένων της αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα και πάγια αρχή. 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στον Πυλώνα "Περιβάλλον" περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που υποστηρίζουν τη δέσμευσή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας σε θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στη μείωση της περιβαλλοντικής επίδρασης, στη δημιουργία περιβαλλοντικά φιλικών και καινοτόμων Βιώσιμων Πόλεων

Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation