ΟΤΑ : 202 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ με σύνδεση με τους Παγκόσμιους Στόχους

Προτεινόμενη Δράση

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός
Από: IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Milos nursery
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

136 ΟΤΑ έχουν συνδεθεί με 17 Παγκόσμιους Στόχους

 • 5 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 17 πρακτικές
 • 15 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 0 πρακτικές
 • 5 πρακτικές
 • 10 πρακτικές
 • 8 πρακτικές
 • 15 πρακτικές
 • 76 πρακτικές
 • 10 πρακτικές
 • 19 πρακτικές
 • 0 πρακτικές
 • 2 πρακτικές
 • 4 πρακτικές
 • 14 πρακτικές
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation