ΟΤΑ : 238 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ με σύνδεση με τους Παγκόσμιους Στόχους

Προτεινόμενη Δράση

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός
Από: IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Milos nursery
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

147 ΟΤΑ έχουν συνδεθεί με 17 Παγκόσμιους Στόχους

 • 6 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 22 πρακτικές
 • 17 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 0 πρακτικές
 • 10 πρακτικές
 • 10 πρακτικές
 • 9 πρακτικές
 • 17 πρακτικές
 • 84 πρακτικές
 • 11 πρακτικές
 • 25 πρακτικές
 • 0 πρακτικές
 • 3 πρακτικές
 • 4 πρακτικές
 • 18 πρακτικές
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation