ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ : 135 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ με σύνδεση με τους Παγκόσμιους Στόχους

Προτεινόμενη Δράση

Business Integrity Forum
Από: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

188 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ έχουν συνδεθεί με 17 Παγκόσμιους Στόχους

 • 7 πρακτικές
 • 6 πρακτικές
 • 31 πρακτικές
 • 19 πρακτικές
 • 6 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 9 πρακτικές
 • 2 πρακτικές
 • 19 πρακτικές
 • 8 πρακτικές
 • 3 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 1 πρακτικές
 • 4 πρακτικές
 • 16 πρακτικές
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation