ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΙ: 47 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση της Καινοτομίας

Πρωτοβουλία

Ανοιχτά πρωτόκολλα και εργαλεία για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εθελοντικών οργανώσεων στο τομέα της πολιτικής προστασίας και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (δασικές πυρκαγιές) σε Ελλάδα και Βουλγαρία

Ανοιχτά πρωτόκολλα και εργαλεία για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εθελοντικών οργανώσεων στο τομέα της πολιτικής προστασίας και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (δασικές πυρκαγιές) σε Ελλάδα και Βουλγαρία
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Ο Δήμος Θέρμης βρίσκεται Νοτιονατολικά του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και αποτελεί έναν από τους περιαστικούς Δήμους.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.thermi.gov.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο γενικός στόχος της δράσης ήταν η δημιουργία ενός πλαισίου για την εκπαίδευση και κατάρτιση των ομάδων εθελοντών, που είναι διαπιστευμένοι μέσω των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, τις απαραίτητες υποδομές, τα εργαλεία και μηχανισμούς προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης ακόμα και μετά το τέλος του προγράμματος.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα είναι εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία.

 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ήταν 24 μήνες (17/02/2012 έως 17/2/2014).


Περιγραφή

Το έργο μέσα από τα παραδοτέα του δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υποστήριξη των εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες ασχολούνται με τις φυσικές καταστροφές και ιδιαίτερα Δασικές Πυρκαγιές. Μέχρι την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, στην Ελλάδα, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των Εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας βασιζόταν στην πρωτοβουλία των ομάδων. Δεν υπάρχει μία θεσμοθετημένη εθνική διαδικασία για την Πολιτική Προστασία να ακολουθήσουν οι εθελοντές,  προκειμένου να λειτουργήσουν με επιτυχία, καθώς και με ασφάλεια.

Το πρόγραμμα Outland δημιούργησε το πακέτο, που αποτελείται από εκπαιδευτικές καινοτομίες όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα , όπως εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εκπαιδευτικών μονάδων, εκπαιδευτικό υλικό και  νέα τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη της κατάρτισης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Όλα τα παραδοτέα, ως πακέτο, είναι η κληρονομιά που μεταφέρεται στο νεοϊδρυθέν διαδημοτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επιχειρησιακή υποστήριξη των εθελοντών πολιτικής προστασίας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα κύρια παραδοτέα του προγράμματος είναι τα κάτωθι:

 • Η καταγραφή και αξιολόγηση των α) υφιστάμενη κατάσταση β) συγκεκριμένων αναγκών και γ) των προσδοκιών των  εθελοντών σε προγράμματα κατάρτισης, σε υλικά και σε εργαλεία
 • Ένα κέντρο κατάρτισης εθελοντών στη Θέρμη μαζί με ένα υπαίθριο χώρο εκπαίδευσης
 • Μονάδα κατάρτισης εθελοντών στη Κομοτηνή
 • Διασυνοριακή κατάρτιση στο εθνικό πάρκο "Δάσος της Δαδιάς - Λευκίμης- Σουφλίου"
 • Εξοπλισμός για 9 εθελοντικές ομάδες στο Zlatograd
 • Η δημιουργία εκπαιδευτικών εγχειριδίων, οδηγών, βάσεων δεδομένων και λογισμικών για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές) και την αντιμετώπιση ζητημάτων προσωπικής ασφάλειας και ατυχημάτων
 • Η δημιουργία πολυγλωσσικής (Ελληνικά- Αγγλικά- Βουλγάρικα) ιστοσελίδες με εκτενείς πληροφορίες για το πρόγραμμα και πρόσβαση στη πλατφόρμα e-learning.
 • Η δημιουργία μίας πολυγλωσσικής open source πλατφόρμας e-learning με το εκπαιδευτικό υλικό (μαθήματα) και τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα.
 • Η χρήση εφαρμογών διαχείρισης και προσομοίωσης πυρκαγιάς για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εθελοντών
 • Η δημιουργία εφαρμογής για smartphone η οποία επιτρέπει σε κάθε ομάδα εθελοντών να συνδεθεί με κεντρικό server και να στείλει ή να λάβει σημαντικές πληροφορίες (φωτογραφίες, τοπικές ή απομακρυσμένες συντεταγμένες, μονοπάτια, κλπ.)


Τόπος Δράσης

Τα παραδοτέα του προγράμματος υλοποιήθηκαν από όλους τους εταίρους. Ως τόπος δράσης ήταν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η περιφέρεια Μακεδονίας- Θράκης, η περιοχή της Σόφιας και η Νοτιοδυτική περιοχή του Smolyan  στη Βουλγαρία.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το project ήταν διακρατικό και συμμετείχαν οι εξής εταίροι:

1. Δήμος Θέρμης, ως Leader του προγράμματος

2. Δήμος Κομοτηνής

3. Δήμος Zlatograd

4. Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής  Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής

5. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου "Δάσους Δαδιάς- Λευκίμης- Σουφλίου"

6. Institute of Mathematics and Informatics/ Bulgarian Academy of Sciences


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η ομάδα έργου του προγράμματος ήταν οι υπάλληλοι του Δήμου Θέρμης:

1. Παντελίδου Ιωάννα και

2. Παύλου Ιωάννης


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη του έργου συνοψίζονται στα κάτωθι:

 • Αύξηση του επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφαλούς επέμβασης από τις ομάδες εθελοντών πολιτικής προστασίας στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών (δασικών πυρκαγιών)
 • Βελτίωση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στις ομάδες εθελοντών, μέσα από την αυξημένη προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων και πληροφοριών, αλλά και μέσω των διεθνών ανταλλαγών και εκδηλώσεων, όπως ημερίδες και συνέδρια
 • Ανάπτυξη/ ενίσχυση του κινήματος εθελοντών στην πολιτική προστασία και σε θέματα διαχείρισης καταδτροφών και ειδικότερα δασικών πυρκαγιών
 • Δημιουργία ενός θετικού δυναμικού και συνέργειας στη διασυνοριακή περιοχή για την επέκταση των τεχνικών και μέσων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση / κατάρτιση των εθελοντών ειδικά σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών.
 • Δημιουργία προϋποθέσεων για τη βιωσιμότητα των υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, μέσα από τη θεσμοθέτηση ειδικών μηχανισμών και διαδικασιών, που ουσιαστικά αποτελεί και τη καινοτομία της πράξης.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation