ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 163 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Ανθρωπιστικών Κρίσεων

Πρωτοβουλία

Εκπαίδευση για την Ένταξη: Ποιοτική Μάθηση και Μη Τυπική Εκπαίδευση για Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες

Εκπαίδευση για την Ένταξη: Ποιοτική Μάθηση και Μη Τυπική Εκπαίδευση για Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΛΙΞ

Η ΕΛΙΞ καλλιεργεί από το 1987 την εθελοντική συνείδηση  και προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με δράσεις εθελοντικής συμμετοχής για την προστασία του περιβάλλοντος, την πολιτιστική κληρονομιά, την κοινωνική προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.elix.org.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος του προγράμματος εκπαίδευσης των προσφύγων είναι να παρέχει μη τυπική εκπαίδευση και ενισχυτική διδασκαλία σε ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς και στους γονείς τους. Να συμβάλει στην ομαλή ένταξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους και να βοηθήσει την κοινωνική ένταξη και ομαλή ενσωμάτωση των γονέων στην κοινωνία. H ELIX σχεδίασε αυτό το πρόγραμμα ως απάντηση στην αυξανόμενη εισροή προσφύγων στην Ελλάδα που τείνουν να παραμένουν στη χώρα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους είτε αναμένοντας την επανένωση/μετεγκατάσταση σε κάποια χώρα της Ευρώπης είτε με την προοπτική της ένταξής τους στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή κοινωνία και πολιτισμό.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι δράσεις απευθύνονται σε παιδιά προσφύγων και μεταναστών ηλικίας 3-17 ετών και τους γονείς τους, που προέρχονται από διαφορετικούς γλωσσικούς πολιτισμούς (Αραβικά, Περσικά, Ουρντού, Κουρδικά). Ανήκουν στις ευπαθής ομάδες πληθυσμού, αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον και διαμένουν είτε σε δομές φιλοξενίας προσφύγων είτε στο αστικό ιστό. Επιπλέον, τα προγράμματα αυτά απευθύνονται και στους ανήλικους ασυνόδευτους πρόσφυγες και μετανάστες.

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2015 έως σήμερα.


Περιγραφή

Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να παρέχεται καθημερινή κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών ηλικίας 3-17 ετών και υποστήριξη της μελέτης σε παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο ηλικίας 6-15 ετών. Συγκεκριμένα, οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν:

• Μαθήματα προσχολικής εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 3-5 ετών.

• Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.

• Μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.

• Μαθήματα φυσικών επιστημών σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.

Στους γονείς παρέχονται βασικές κοινωνικές δεξιότητες (life skills) και μαθήματα Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Κάθε επωφελούμενος/-η παρακολουθεί 2 ώρες μάθημα την ημέρα (10 ώρες την εβδομάδα), οι οποίες υλοποιούνται σε πρωινές ή απογευματινές ώρες. Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού ενέπλεξε τόσο Έλληνες εκπαιδευτικούς όσο και εκπαιδευτικούς μητρικής γλώσσας που προέρχονταν από τον ίδιο τον πληθυσμό των προσφύγων και μεταναστών στην διαδικασία της εκπαιδευτικής υποστήριξης των παιδιών που είχαν πληγεί περισσότερο από κάθε άλλο από αυτή την κρίση. Στις δράσεις συμμετέχουν και κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι εντοπίζουν τις ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις και παρέχουν πρόσθετη υποστήριξη.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • Επιτυγχάνεται η ομαλή ένταξη των παιδιών στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα και η αρμονική κοινωνικοποίηση των γονιών τους.
 • H δράση υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση που παρέχει στους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον και μια αίσθηση ομαλότητας, βοηθώντας τα να επικεντρωθούν στην εκμάθηση της γλώσσας και στην ένταξη στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή κοινωνία και πολιτισμό.
 • Περισσότερες από 30 διαφορετικές εθνικότητες με επιπλέον 5 μειονότητες καθώς και 19 διαφορετικές μητρικές γλώσσες συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 • Περισσότερα από 4600 παιδιά πρόσφυγες, και 500 γονείς τους, είχαν πρόσβαση μέσω του προγράμματος σε ένα ευέλικτο και αξιόπιστο πλαίσιο μη-τυπικής εκπαίδευσης, παρακολουθώντας δυο ώρες μαθήματα κάθε ημέρα.
 • Το μέσο ποσοστό παρακολούθησης των μαθημάτων για κάθε παιδί ανήλθε στο 65% για την περίοδο συμμετοχής του στο πρόγραμμα.
 • Περισσότερες από 2.000 οικογένειες ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα.
 • Συνολικά 27.569 ωριαία μαθήματα (Ελληνικά & Μαθηματικά, Αγγλικά) παρασχέθηκαν στα παιδιά.
 • Περισσότερες από 35 εκπαιδευτικές επιμορφώσεις οργανώθηκαν για την άρτια ενημέρωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν με σκοπό την καλύτερη κατανόηση, υλοποίηση του προγράμματος και των ιδιαιτεροτήτων του.


Τόπος Δράσης

Η δράση υλοποιείται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στην παρούσα φάση σε 3 σχολικά κτήρια του Δήμου Αθηναίων, στις δομές φιλοξενίας προσφύγων του Ελαιώνα και του Σκαραμαγκά, και στο Εκπαιδευτικό κέντρο της ΕΛΙΞ στην Πατησίων (Ομόνοια). Ενώ στο παρελθόν η ΕΛΙΞ είχε αναπτύξει δράσεις σε Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων και σε 7 σημεία στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

H ΕΛΙΞ έχει λάβει χρηματοδότηση από τους Church of Sweden, Finn Church Aid, Unicef, και Tides Foundation. Τις δράσεις υποστηρίζουν εθελοντές από τις οργανώσεις: Teachers Without Borders, ICYE Austria, VJF - Vereinigung Junger Freiwilliger από την Γερμανία, Concordia από τη Μεγάλη Βρετανία, και η Πορτογαλική οργάνωση Refugees Support Platform. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Περισσότεροι από 250 Εκπαιδευτικοί και Κοινωνικοί Λειτουργοί στελέχωσαν συνολικά το πρόγραμμα και υποστήριξαν τα παιδιά και τις οικογένειές τους.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Επιτυγχάνεται η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής μέσω της ανάπτυξης δράσεων υποστήριξης των ευάλωτων ομάδων όπως τα παιδιά πρόσφυγες και οι οικογένειες τους.
 • Ανάπτυξη και ενίσχυση τεχνογνωσίας και εμπειρίας της ΕΛΙΞ σε διαχείριση προγραμμάτων μη-τυπικής εκπαίδευσης.
 • Επιτυγχάνεται η επαγγελματική ενδυνάμωση της νέας γενιάς των εκπαιδευτών στην οργάνωση και αύξηση των ικανοτήτων τους στις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης που απευθύνονται σε πρόσφυγες (δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης, ικανότητες διευκόλυνσης και ενημέρωσης, αντιμετώπιση συγκρούσεων, εμπόδια στις δεξιότητες μάθησης, διαπολιτισμική προσέγγιση κ.λπ.)
 • Ενδυνάμωση των ικανοτήτων των νέων εργαζομένων για την ανάπτυξη και ενίσχυση διαφόρων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της μη-τυπικής εκπαίδευσης που στοχεύουν στην ένταξη και αποδοχή της διαφορετικότητας.
 • Ανάπτυξη δημιουργικών μοντέλων διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας σε ξένους, παιδιά και ενήλικες.
 • Σημαντική κρίνεται και η βελτίωση της αναγνωσιμότητα της ΕΛΙΞ σε προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης που επιτυγχάνεται μέσα από τις νέες συνεργασίες με εθνικούς και διεθνής οργανισμούς και φορείς.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Αναδάσωση και Συντήρηση Δενδριλίων στην Αρχαία Ολυμπία

Διακοπές στο σχολείο - πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στην καλοκαιρινή περίοδο

Εκπαίδευση για την Ένταξη: Ποιοτική Μάθηση και Μη Τυπική Εκπαίδευση για Παιδιά και Ενήλικές, Πρόσφυγες και Μετανάστες, στην Ελλάδα

Ενημέρωση Εθελοντών και Τοπικών Κοινωνιών για τη σημασία της Προστασίας του ΠεριβάλλοντοςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation