ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 163 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διασφάλιση Kοινωνικής Συνοχής

Πρωτοβουλία

Επίκεντρο ActionAid / Πρόγραμμα υποστήριξης κι ενδυνάμωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο Δήμο Αθηναίων

Επίκεντρο ActionAid / Πρόγραμμα υποστήριξης κι ενδυνάμωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο Δήμο Αθηναίων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ActionAid Ελλάς

H ActionAid είναι μια ανεξάρτητη, διεθνής οργάνωση που από το 1972 δραστηριοποιείται κατά της φτώχειας και της αδικίας σε περισσότερες από 45 χώρες  σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, πάνω από 15 εκατομμύρια άνθρωποι μαθαίνουν, μέσα από τα προγράμματα της οργάνωσης, να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις για να διεκδικήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια και έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο για όλους. Η ActionAid Ελλάς ιδρύθηκε το 1998. Στην Ελλάδα στηρίζουμε τους συμπολίτες μας που βιώνουν κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό με το Επίκεντρο, ένα Κέντρο Ενδυνάμωσης στο Δήμο Αθηναίων, υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα και μαθητικές εκστρατείες προκειμένου να εκπαιδεύσουμε κι ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές για τις αξίες του Ενεργού Πολίτη, συμβάλλουμε περαιτέρω στην καταπολέμηση της ανεργίας με την ίδρυση της Action Finance Initiative, τον πρώτο οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με τη μορφή μικροπιστώσεων σε όσους δεν έχουν πρόσβαση στα αναγκαία κεφάλαια και προωθούμε τον εθελοντισμό  και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.

 

www.actionaid.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο κύριος στόχος είναι η ενδυνάμωση των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να αποκτήσουν τα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχει επιφέρει η κρίση στη ζωή τους και να μπορέσουν να ξεφύγουν από τον κύκλο της φτώχειας και της περιθωριοποίησης. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών, εφήβων κι ενηλίκων
 • Πρόσβαση σε υπηρεσίες νομικής και λογιστικής / χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής
 • Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας και συμβουλευτικής
 • Πρόσβαση σε καινοτόμα προγράμματα ενδυνάμωσης, εκπαίδευσης κι εκμάθησης νέων δεξιοτήτων
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα μέλη της οικογένειας που έχουν πληγεί από την κρίση. Το προφίλ των ωφελούμενων του Επίκεντρου είναι το εξής:

 • 45% μηδενικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
 • 24% ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως €5.000
 • 80% είναι άνεργοι
 • 77% δεν έχει πανεπιστημιακή μόρφωση
 • 21% είναι απόφοιτοι δημοτικού ή αναλφάβητοι

Οι ωφελούμενοι του Επίκεντρου ανήκουν στο ευρύτερο πλαίσιο των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ζουν στον κύκλο της φτώχειας και σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

 

Χρονική διάρκεια

Το Επίκεντρο είναι πρόγραμμα πολυετούς διάρκειας. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του (Μάιος 2017 - Απρίλιος 2018).


Περιγραφή

Το Επίκεντρο αποτελεί τη συμβολή της ActionAid στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση προκειμένου να στηρίξουμε τις οικογένειες που έχουν πληγεί από την κρίση. Στηρίζεται στην προσέγγιση της ActionAid με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με την οποία η φτώχεια αποτελεί μια παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια φοβερή αδικία. Βάζει στο κέντρο της δράσης τους πιο φτωχούς και περιθωριοποιημένους ανθρώπους. Τους βοηθάει να συνειδητοποιήσουν, οργανώσουν και διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Τους δίνει τα εργαλεία, τις γνώσεις και τις ικανότητες για να αλλάξουν τη ζωή τους με τις δικές τους δυνάμεις.

Διαφέρει γιατί προσφέρει μια πληθώρα προγραμμάτων που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Στηρίζεται στην αρχή της ενδυνάμωσης και όχι της πρόσκαιρης ελεημοσύνης και γιατί αντιμετωπίζει τον κάθε ωφελούμενο με αξιοπρέπεια ως μια μοναδική περίπτωση. Είναι το αποτέλεσμα της εμπειρίας 45 ετών σε αναπτυξιακά προγράμματα παγκοσμίως. Η δράση του βασίζεται στην ενδυνάμωση όλων των μελών της οικογένειας προκειμένου να αποκτήσουν τα εργαλεία και τα εφόδια που χρειάζονται ώστε να μπορούν να λύσουν μόνοι τους τα προβλήματα που τους κρατάνε εγκλωβισμένους στον κύκλο της φτώχειας και της περιθωριοποίησης, να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης τους και να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον. Λειτουργεί σε επίπεδο γειτονιάς και δήμου, τα αποτελέσματά του όμως έχουν ευρύτερο όφελος για όλη την κοινωνία.

Στο Επίκεντρο, οι ενήλικες, μπορούν να συμβουλευτούν:

 • Κοινωνικούς λειτουργούς: ενημερώνουν και καθοδηγούν για επιδόματα, κρατικά βοηθήματα, προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας / στέγασης / εκπαίδευσης κι επιμόρφωσης που δικαιούνται οι ωφελούμενοι και υποστηρίζουν τους δικαιούχους προκειμένου να ενεργοποιηθούν και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με δικές τους ενέργειες.
 • Ψυχολόγους: παρέχουν στήριξη για θέματα που απασχολούν τους ωφελούμενους (άγχος, θλίψη, εγκλωβισμός στο σπίτι, αδυναμία διαχείρισης οικογενειακών, προσωπικών κι επαγγελματικών κρίσεων, αδυναμία ανταπόκρισης στο γονεϊκό ρόλο, χαμηλή αυτό-εκτίμηση, βία κ.λπ.), μέσα από μία ολοκληρωμένη σειρά ατομικών και ομαδικών συνεδριών και κάνουν παραπομπές όπου χρειάζεται.
 • Λογιστή: υποστηρίζει τους ωφελούμενους σε όλες τις λογιστικές διαδικασίες, από τη σύνταξη της φορολογικής δήλωσης, που είναι απαραίτητη για να διεκδικήσει κάποιος ένα επίδομα καθώς και πιο σύνθετα φορολογικά θέματα ή θέματα καλύτερης διαχείρισης του ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος.
 • Δικηγόρο: παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση για ένα μεγάλο αριθμό νομικών θεμάτων, κυρίως αστικού δικαίου.
 • Σύμβουλο Εκπαίδευσης:  παρέχει συμβουλευτική στους γονείς σε ζητήματα σχετικά με τη συμπεριφορά, τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τη μαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών τους. Ο σύμβουλος παρέχει στήριξη στους γονείς μέσα από ένα αριθμό εξατομικευμένων συνεδριών όπου εξετάζει το αίτημα των γονιών, αξιολογεί το ευρύτερο πλαίσιο που μεγαλώνει το παιδί και προτείνει ένα πλάνο δράσης ή παραπέμπει σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Επιπλέον υλοποιεί συνεδρίες παιδαγωγικής αξιολόγησης σε παιδιά που παρακολουθούν τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, με στόχο τη μαθησιακή ετοιμότητα του παιδιού, τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία, ώστε να προσαρμοστεί η εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Συμβούλους εργασίας: μέσα από μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης με ψυχομετρικά και άλλα εργαλεία, εξετάζουν τις δεξιότητες του ενδιαφερόμενου, διερευνούν τα ενδιαφέροντά του (τι είδους δουλειά επιθυμεί να βρει), αναπτύσσουν ένα προσωπικό πλάνο ανάπτυξης και δράσης, προσφέρουν υποστήριξη (π.χ. σύνταξη βιογραφικού, διαχείριση μίας πιθανής συνέντευξης), παρέχουν εργαλεία εκπαίδευσης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων (μαθήματα αγγλικών, Η/Υ, προγράμματα self-learning) και υποστηρίζουν τους ωφελούμενους μέσα από μια διαδικασία mentoring και coaching. Επιπλέον, διερευνούν επιχειρηματικές ευκαιρίες και τη δυνατότητα πρόσβασης σε μικροδάνεια.

Τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων κι εργαστηρίων. Στόχος είναι να εκτεθούν σε ένα πλήθος ερεθισμάτων, να αποκτήσουν δεξιότητες και να ανακαλύψουν τα ταλέντα και τις κλίσεις τους. Έτσι θα έχουν ίσες ευκαιρίες με τα άλλα παιδιά, θα καταφέρουν να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό δρόμο και να αλλάξουν τη ζωή τους με τα εφόδια που θα έχουν αποκτήσει. Πιο συγκεκριμένα έχουν πρόσβαση στις παρακάτω κατηγορίες προγραμμάτων:  

 • Προγράμματα μάθησης:  ενισχυτική διδασκαλία για όλες τις τάξεις του δημοτικού, μαθήματα αγγλικών και Η/Υ
 • Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων: μαθήματα ρομποτικής, προγραμματισμού, εικαστικών, ξυλουργικής και μουσικής, με τα οποία έρχονται σε επαφή με νέα ερεθίσματα, αποκτούν νέες γνώσεις και ανακαλύπτουν τα ταλέντα και τις κλίσεις τους καθώς και θεατρικό παιχνίδι, που βοηθάει τα παιδιά να εκφραστούν για όσα βιώνουν, να εργαστούν ομαδικά, να εμπιστευτούν και να βρουν λύση στα προβλήματά τους

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στον πρώτο λειτουργίας του (Μάιος 2017 - Απρίλιος 2018), το Επίκεντρο:

 • Εξυπηρέτησε 1.032 άτομα σε όλες τις υπηρεσίες και τα προγράμματα:
  • 742 ενήλικες
  • 290 παιδιά κι εφήβους
 • Οι σύμβουλοί του διαχειρίστηκαν 2.478 διαφορετικά αιτήματα, πραγματοποιώντας 3.176 ατομικές συναντήσεις

 Τόπος Δράσης

Το Επίκεντρο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του Δήμο Αθηναίων.


Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με 12 ακόμα φορείς από την κοινωνία των πολιτών και 8 εξειδικευμένους επαγγελματίες. Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας με τις υπάρχουσες δομές, το Επίκεντρο παραπέμπει ή δέχεται παραπομπές από ένα μεγάλο αριθμό οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στο Επίκεντρο εργάζονται άλλοι 4 εργαζόμενοι της ActionAid ως διοικητικό προσωπικό.


Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το Επίκεντρο έχει συνδεθεί με 5 αξίες (ενδυνάμωση, εμπιστοσύνη, αξιοπρέπεια, ευγνωμοσύνη και αλληλεγγύη / ομαδική συνεργασία), που οι ίδιοι οι ωφελούμενοι του προσδίδουν. Οι αξίες αυτές αλλάζουν τη δομή της οργάνωσης και την βάζουν σε μια συνεχή διαδικασία εξέλιξης και βελτίωσης των προγραμμάτων και του τρόπου λειτουργίας της.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation