ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΙ: 96 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κοινωνική Ένταξη & Ισότιμη Πρόσβαση

Πρωτοβουλία

Το Κοινωνικό Έργο των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Βύρωνα

Το Κοινωνικό Έργο των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Βύρωνα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δήμος ΒύρωναΣτόχος δράσης


Ο Δήμος Βύρωνα, με αφορμή την οικονομική κρίση, δημιουργεί τις δομές παροχής βασικών αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  ΕΣΠΑ «Αττική 2014-2020» και παρέχει δωρεάν είδη Παντοπωλείου, σίτιση και φάρμακα σε ωφελούμενους. Σκοπός της λειτουργίας των Δομών αυτών είναι η ανακούφιση των κατοίκων του Δήμου Βύρωνα μέσα από την άμεση υλική και ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με κοινωνικό- οικονομικά κριτήρια, από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς των Δομών,  με στόχο την παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Καθώς πρόκειται λοιπόν,  για Κοινωνικές  Δομές  που στηρίζουν  τον άνθρωπο, κύριο μέλημα δεν είναι μόνο η υλική κάλυψη των αναγκών , αλλά και να συμβάλουν στην ψυχοκοινωνική Σταθεροποίηση της κοινότητας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Επωφελούμενοι είναι: άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι, άνεργοι, άτομα με αναπηρίες και προβλήματα υγείας, οικογένειες (μονογονεϊκές και πολύτεκνες) και γενικότερα νοικοκυριά επαπειλούμενα ή βρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και αδυναμίας.

 

Χρονική διάρκεια

Τρία (3) χρόνια (2017-2020) με δυνατότητα παράτασης.


Περιγραφή

Όπως πλέον έχει γνωστοποιηθεί  ο Δήμος Βύρωνα , λόγω των αυξανόμενων  κοινωνικών φαινομένων  που προκάλεσε η  ανθρωπιστική  κρίση  όπως: κοινωνικό αποκλεισμό, ανεργία, ανασφάλεια και δυσκολία κάλυψης βασικών  αναγκών, εφάρμοσε  στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής  την  δημιουργία  ενός ολοκληρωμένου Δικτύου Παρέμβασης : των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο. Οι Δομές αυτές λειτουργούν υπό την αιγίδα του Δήμου Βύρωνα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  ΕΣΠΑ «Αττική 2014-2020» και παρέχουν τουλάχιστον μια φορά το μήνα δωρεάν είδη Παντοπωλείου σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, έτοιμο παρασκευασμένο φαγητό σε καθημερινή βάση  σε ωφελούμενους της Δομής Παροχής Συσσιτίου  καθώς και δωρεάν φάρμακα για δικαιούχους του Κοινωνικού Φαρμακείου. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η συνέχιση των  Δομών  βασίζεται αποκλειστικά στην στήριξη, των επιχειρήσεων και των εταιρειών της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο, με την δωρεάν παροχή προϊόντων, καθώς αυτές καθίστανται ως οι πλέον προμηθευτές των Δομών, εφόσον η κάλυψη σε προϊόντα δεν  χρηματοδοτείται. Επίσης βασίζεται και στην κοινωνική συνεισφορά όλων των πολιτών που διαθέτουν  δωρεάν  αγαθά και υπηρεσίες.Τόπος Δράσης

Ιθώμης 6, Βύρωνας.


Συνεργασία με φορέα

Οι Δομές Παροχής Βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο  Παροχής Συσσιτίου λειτουργούν υπό την αιγίδα του Δήμου Βύρωνα στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, ΕΣΠΑ 2014-2020.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό όπως κοινωνικούς λειτουργούς, διοικητικό προσωπικό, μάγειρες κλπ.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Οι Δομές λειτουργούν υπό την αιγίδα του Δήμου Βύρωνα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, με σκοπό την υλική & ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation