ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 149 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διασφάλιση Kοινωνικής Συνοχής

Πρωτοβουλία

Ναρκωτικά και SDGs: Πολιτικές Ανάπτυξης και Μείωσης της Βλάβης

Ναρκωτικά και SDGs: Πολιτικές Ανάπτυξης και Μείωσης της Βλάβης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Ο "Διογένης Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά" κατέχει συμβουλευτικό ρόλο στο ECOSOC του ΟΗΕ, είναι εταίρος στο Civil Society Forum on Drugs της ΕΕ, ενώ πρωταγωνιστεί στην υλοποίηση ανοικτών διαλόγων στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.diogenis.info


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των στελεχών των τοπικών αρχών, του προσωπικού των ΜΚΟ και εθελοντών, σε νέες, επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις για την πολιτική για τα ναρκωτικά και τη μείωση βλάβης, οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση σε ορισμένους ΣΒΑ.
Τα σεμινάρια αυτά θέλαμε να είναι η αρχή μιας ισχυρότερης και αποτελεσματικότερης συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων (τοπικές αρχές, ΜΚΟ, εθελοντές) και της τοπικής κοινωνίας.
Υπήρξε επίσης στο πρόγραμμα και διάσταση DEAR που μπορεί να συνοψιστεί στις ακόλουθες γραμμές:

- Ενημέρωση των πολιτών και των τοπικών φορέων για το ρόλο της πολιτικής για τα ναρκωτικά στο αναπτυξιακό ζήτημα και τη στενή σχέση της με τους SDGs.

- Εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων από τις τοπικές κοινότητες σχετικά με τις νέες βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με τα ναρκωτικά, σε σύνδεση με τους SDGs.

- Υποστήριξη της τεκμηριωμένης και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης σε θέματα σχετικά με τα ναρκωτικά, σε σύνδεση με τους SDGs.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Υπήρχαν δύο μεγάλα γκρουπ - στόχοι του προγράμματος. 

Το πρώτο περιελάμβανε εργαζόμενους σε ΟΤΑ, ΜΚΟ και εθελοντές. 

Το δεύτερο περιελάμβανε γενικό πληθυσμό, ηλικίας 18 - 50 ετών. 

Και τα δύο γκρουπ, είχαν γεωγραφικό προσδιορισμό την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, καθώς αθροιστικά, έχουν περίπου 4 εκ. κατοίκους. 

 

Χρονική διάρκεια

Φεβρουάριος - Ιούνιος 2017. 


Περιγραφή

Η πολιτική για τα ναρκωτικά συνδέεται στενά με πολλούς από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τους 169 υποστόχους. Ακριβώς αυτή η σχέση μεταξύ των SDG, των τοπικών αρχών, των ΜΚΟ και της κοινωνίας, υπογραμμίζει τη σημασία ενός ειδικού διαδραστικού σεμιναρίου για τις καινοτόμες πολιτικές για τα ναρκωτικά και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη μείωση της βλάβης.

Ήδη πολλοί δήμοι περιλαμβάνουν υπηρεσίες πρόληψης και περίθαλψης στις στρατηγικές κοινωνικής φροντίδας τους και είναι ανάγκη να υπάρχει συνεργασία με ΜΚΟ που έχουν εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, προσπαθώντας να οφελήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, με μια νέα ανθρωποκεντρική προσέγγιση. 

Διοργανώσαμε 2 διαδραστικά σεμινάρια (στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη) που πραγματοποιήθηκαν στις 15 πρώτες μέρες του Μαΐου 2017. Στα σεμινάρια, κλήθηκαν να συμμετάσχουν υπάλληλοι από τις τοπικές αρχές, προσωπικό από ΜΚΟ και εθελοντές των ΜΚΟ.

Επίσης, την ίδια περίοδο, επισημαίνοντας τη Διεθνή Ημέρα για τη Μείωση της Βλάβης (7 Μαΐου), πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκστρατεία μέσω των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, στοχεύοντας άτομα ηλικίας 18-50 ετών, ως μέσο ενημέρωσης για τη σύνδεση των θεμάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και τους SDG.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο γενικός στόχος αυτού του έργου ήταν η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη στενή σχέση μεταξύ των SDGs και της μεταρρύθμισης της πολιτικής για τα ναρκωτικά. Το προσωπικό των τοπικών αρχών, τα μέλη των ΜΚΟ και οι εθελοντές, ενημερώθηκαν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και για νέες, επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά και τη μείωση βλάβης, ως σημαίνοντα ρόλο στην επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης. Αυτό επιτεύχθηκε λόγω του ειδικού προγράμματος των σεμιναρίων. Υπήρχαν ζωντανές συνδέσεις με το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (Βρυξέλλες) και επίσης ομιλητές από την Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη (www.hellenicplatform.org), από το IDPC (www.idpc.net) και από το "Δίκτυο Ομοτίμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών". Στην Αθήνα μας τίμησε επίσης με την συμμετοχή της, η Εθνική Συντονίστρια για τα Ναρκωτικά κ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου - Διαμαντοπούλου.

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια ήταν 45 άτομα (34 άνδρες - 11 γυναίκες) συνολικά. Όλοι εργάζονται σε ΜΚΟ ή τοπικές αρχές, ασχολούνται με την κοινωνική πολιτική και/ή την πολιτική για τα ναρκωτικά.

Προωθήθηκε επίσης η επικοινωνιακή καμπάνια στα μέσα κοινωικής δικτύωσης (Facebook και Instagram), απευθυνόμενη σε άνδρες και γυναίκες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ηλικίας 18 - 55 ετών, γύρω από τη Διεθνή Ημέρα Μείωσης Βλάβης, στις 7 Μαΐου. Καταφέραμε να φτάσουμε σε περίπου 345.000 ανθρώπους, προωθώντας τη βασική ιδέα των SDGs ("Κανείς να μην μείνει πίσω") και συνδέοντάς την με τις πολιτικές για τα ναρκωτικά για τους χρήστες ναρκωτικών.

Τα τελικά επιτεύγματα ήταν:

- Διάδοση των υφιστάμενων γνωστών διεθνώς ορθών πρακτικών σχετικά με τις πολιτικές για τα ναρκωτικά στη μείωση βλάβης, σε ειδικούς του χώρου και απλούς πολίτες. 

- Να συνδεθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών, των ΜΚΟ και των εθελοντών σχετικά με θέματα που αφορούν τα ναρκωτικά και τον αντίκτυπό τους στους SDGs.

- Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των τοπικών αρχών, των ΜΚΟ, των εθελοντών και των πολιτών σε εθνικά και διεθνή θέματα. 

- Ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών αρχών, των ΜΚΟ, των εθελοντών και των πολιτών να προωθούν και να ανταλλάσσουν γνώσεις σε εθνικό επίπεδο. Τόπος Δράσης

Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Social Media Campaign. 


Συνεργασία με φορέα

Δήμος Αγίου Δημητρίου (Αιγίδα συνόλου προγράμματος) 

Δήμος Αθηναίων (Αιγίδα εκδήλωσης στην Αθήνα) 

Δήμος Θεσσαλονίκης (Αιγίδα εκδήλωσης στην Θεσσαλονίκη) 

ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ (Διαχειριστής χρηματοδότησης προγράμματος LADDER) 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η υπεύθυνη υπεράσπισης δικαιωμάτων και ο υπεύθυνος επικοινωνίας, υλοποίησαν το πρόγραμμα και υποστηρίχθηκαν από την υπεύθυνη διαχείρισης της οργάνωσης. 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης είναι ταυτόχρονα παγκόσμιοι και τοπικοί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο και στην πολιτική για τα ναρκωτικά. Την ίδια στιγμή, τα ζητήματα των ναρκωτικών συνδέονται διεθνώς, επηρεάζοντας τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Μια επιτυχημένη πολιτική στον τομέα των ναρκωτικών με στόχο την υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε έναν τομέα μπορεί εύκολα να επηρεάσει με θετικό τρόπο την πολιτική για τα ναρκωτικά σε μια περιοχή σε άλλη χώρα. Οι συμμετέχοντες στα διαδραστικά σεμινάρια και οι παραλήπτες της εκστρατείας στα κοινωνικά δίκτυα, είχαν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τις εργασίες που έγιναν την τελευταία δεκαετία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συνδέοντας τα ζητήματα ανάπτυξης με την πολιτική για τα ναρκωτικά και ιδιαίτερα τη μείωση της βλάβης.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation