ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΙ: 61 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μέτρηση της Απόδοσης

Πρωτοβουλία

Πληροφοριακό σύστημα διαδικτυακής διαχείρισης και προβολής των ενεργειών καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Πληροφοριακό σύστημα διαδικτυακής διαχείρισης και προβολής των ενεργειών καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & ΘράκηςΣτόχος δράσης

Η σκοπιμότητα του έργου προέκυψε από την ανάγκη ολοκληρωμένου και αυτοματοποιημένου τρόπου παρακολούθησης ενός από τα σημαντικότερα έργα που υλοποιεί η ΠΑΜΘ τόσο από άποψη οικονομικού όσο και από την άποψη διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Το έργο συμβάλλει στην πληρέστερη παρακολούθηση των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών καθώς αυτοματοποιείται η διαδικασία αποτύπωσης των ενεργειών καταπολέμησης κουνουπιών με τη βοήθεια εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ολοκληρώνεται η συγκέντρωση των στοιχείων των παραπάνω ενεργειών σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση του έργου σε πραγματικό χρόνο, ανοιχτά δεδομένα προς τους πολίτες, την εξαγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων και τη λήψη άμεσων ενεργειών που πρόαγουν τη διαφάνεια και λογοδοσία, το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια υγεία.

Τέλος, αναπτύσσεται μία δράση η οποία καλύπτει όλη την ΠΑΜΘ καθώς διευρύνεται το γεωχωρικό σύστημα δεδομένων (GIS) του φορέα προσφέροντας περισσότερη και συνδυαστική πληροφόρηση.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Όλοι οι πολίτες:

 1. Ευπαθείς ομάδες πολιτών
 2. Αιρετοί και φορείς Αυτοδιοίκησης
 3. Αναθέτουσα αρχή
 4. Ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων
 5. Ομάδες επαγγελμάτων: αγρότες, γεωπόνοι, κα
 6. Κοινό γεωγραφικών περιοχών ενδιαφέροντος
 

Χρονική διάρκεια

 1. Το έργο σχεδιάστηκε από το 2015 και υλοποιήθηκε το 2016.
 2. Η υλοποίηση του έργου έγινε από εξωτερικό ανάδοχο μετά από διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης.
 3. Λειτούργησε το δεύτερο μισό της περιόδου ψεκασμών (1/7/2016-31/10/2016) όπου καταχωρούνταν πραγματικά δεδομένα.
 4. Κατά τη λήξη των ψεκασμών συλλέχθηκαν πολλές παρατηρήσεις βελτιώσεων τόσο στο διαδικτυακό σύστημα όσο και στην εφαρμογή κινητών.
 5. Το 2017 έγινε προσπάθεια επαναχρημοτοδότησης αλλά απέτυχε.

Περιγραφή

Το πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) αναπτύχθηκε για να διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες καταπολέμησης κουνουπιών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) της Περιφέρειας ΑΜΘ. Ο προγραμματισμός/διαχείριση/έλεγχος/καταχώρηση διενεργούνται ανά ΠΕ στην οποία αναπτύσσεται ο ανάδοχος που έχει επιλεγεί για τις ενέργειες καταπολέμησης των κουνουπιών. Το ΠΣ διαθέτει διαχείριση χρηστών είτε υπαλλήλων είτε εργολάβων. Οι εργολάβοι καταχωρούν μέσα από ειδικές διαδικτυακές σελίδες τον προγραμματισμό ψεκασμού της επόμενης εβδομάδας. Καταχωρούν τις περιοχές της ΠΕ, διαχειρίζονται τους ελέγχους των περιοχών, τους ψεκασμούς, τις αστικές και περιβαλλοντικές περιοχές, κα. Επίσης με διαπιστευτήρια οι υπάλληλοι των ΠΕ ελέγχουν τον προγραμματισμό των εργολάβων και τους ψεκασμούς των περιοχών. Η καταχώρηση των σημείων ψεκασμού από οποιοδήποτε πεδίο γίνεται μέσα από κινητές έξυπνες συσκευές smartphone ή tablet από τα συνεργεία ψεκασμού/ελέγχου. Αναπτύχθηκε συγκεκριμένη εφαρμογή μέσω της οποίας το συνεργείο καταχωρεί όλες τις πληροφορίες που παλαιότερα θα κατέγραφε σε χαρτί. Τα δεδομένα αποστέλονται στο σύστημα την ίδια ημέρα από την κινητή συσκευή. Μπορεί ο εργολάβος να τα ελέγξει, να τα διορθώσει και να οριστικοποιήσει τους ψεκασμούς. Μετά από αυτές τις ενέργειες τα δεδομένα ψεκασμών προβάλονται στο διαδίκτυο και είναι ορατά από τους πολίτες. Τα δεδομένα που προβάλονται σε γεωγραφικά υπόβαθρα χαρτών (Google maps) είναι ελεύθερα προσβάσιμα από τους πολίτες. Το κοινό μπορεί να παρακολουθεί ποικίλα δεδομένα όπως ψεκασμούς, ελέγχους, γένη/ηλικίες/στάδια κουνουπιών, περιοχές δράσης, κα. Διατίθεται στην ιστοσελίδα ημερολόγιο δράσεων ελέγχων/ψεκασμών. Επίσης ο πολίτης μπορεί να αλλάζει το υπόβαθρο, να χρησιμοποιεί εργαλεία υπολογισμού εκτάσεων, αποστάσεων ή να αναζητά συγκεκριμένες περιοχές αγροτικές ή αστικές. Επίσης μπορεί να επιλέχει να εμφανίζει γεωχωρικά στοιχεία όπως περιοχές Natura ή/και Καλλικρατικά όρια περιοχών. Το ΠΣ προβάλει διαδικτυακά συγκεκριμένα στοιχεία των ψεκασμών/ελέγχων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η διαδικτυακή εφαρμογή λειτουργεί με δεδομένα της περιόδου 1/6/2016 - 30/11/2017 στη διεύθυνση: http://ns7.openit.gr:8080/mosquitos-front/web/map.html


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 1. Άμεση ενημέρωση των πολιτών για τις δράσεις καταπολέμησης κουνουπιών.
 2. Διαδικτυακή προβολή των δράσων για όλες περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 3. Έλεγχος και προβολή δεδομενων που αφορούν τους πληθυσμούς των κουνουπιών.
 4. Ενημέρωση περιοχών ψεκασμού και διαχωρισμός σε αστικές και αγροτικές.
 5. Ευαισθητοποίηση σε νέους τρόπους παρακολούθησης, ελέγχων και προβολής δεδομένων.


Τόπος Δράσης

Οι δράσεις ελέγχου, παρακολούθησης και τελικής προβολής των δράσεων καταπολέμησης κουνουπιών αφορούν τους πέντε (5) νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Οι ψεκασμοί κουνουπιών γίνονται από τα συνεργεία του εργολάβου σε κάθε νομό. Οι εργολάβοι έχουν προκύψει μετά από διαγωνιστική διαδικασία της Περιφέρειας. Δεν υπάρχουν άλλοι φορείς συνεργσίας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για το σχεδιαμό εργάστηκαν υπάλληλοι από τα κλιμάκια ελέγχου ψεκαμών που γνωρίζουν τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις των ψεκασμών-περιφορών. Υυπήρξε στενή συνεργασία μεταξύ των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και τη Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το τεχνικό πρόγρμμα δράσεων της ΠΑΜΘ.

Για τη λειτουργία του συτήματος εκπαιδεύτηκαν οι επιτροπές υπαλλήλων παρακολούθησης και ελέγχου του εργολάβου από κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας. Η αρχική παρουσίαση και εκπαίδευση πραγματοποιήθηκαν από τον ανάδοχο.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

 1. Διαφάνεια και λογοδοσία στα δημόσια έργα
 2. Προβολή ενεργειών καταπολέμησης και παραδοτέων έργου.
 3. Σύστημα παροχής ανοιχτών δεδομένων.
 4. Μετρήσιμες περιοχές και ποσότητες υλικών.
 5. Γρήγοροι έλεγχοι στα παραδοτέα.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation