ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΤΑ: 114 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Απόβλητα & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ- ΒΙΟΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ- ΒΙΟΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δήμος ΧαλανδρίουΣτόχος δράσης

Ο Δήμος Χαλανδρίου σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, υλοποιεί πρόγραμμα συλλογής και αξιοποίησης οικιακών ζυμώσιμων απορριμμάτων. Η πρωτοβουλία αυτή εφαρμόζεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Waste4Think, HORIZON 2020.

Στο Δήμο Χαλανδρίου, το πιλοτικό πρόγραμμα, προϋπολογισμού 455.250,00€, στοχεύει κυρίως στη χρήση εναλλακτικών μορφών συλλογής και διαχείρισης/αξιοποίησης οικιακών ζυμώσιμων απορριμμάτων. Ενώ παράλληλα,  αναπτύσσει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για τη βέλτιστη διάχυση του προγράμματος στην τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερη έμφαση σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό  δίνεται στην προώθηση σειράς ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών εφαρμογών στο πλαίσιο της “έξυπνης” διαχείρισης απορριμμάτων σχετικές με την αποκομιδή, την βέλτιστη διαχείριση του στόλου των οχημάτων και των υπηρεσιών προς τους δημότες.

Ενώ υλοποιούνται  καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις με διαδραστικές εφαρμογές ηλεκτρονικά παιχνίδια  κοινωνικές δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των δημοτών.

Η σωστή λειτουργία του πειραματικού αυτού εναλλακτικού σχεδίου διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων  που προάγει την κυκλική οικονομία σε μεγάλο βαθμό, διαμορφώνοντας  περιβαλλοντική συνείδηση και ένα νέο τρόπο σκέψης αποτελεί την έναρξη ενός νέου «έξυπνου» μοντέλου κυκλικής διαχείρισης/αξιοποίησής αποβλήτων που σταδιακά φιλοδοξεί να εξαπλωθεί σε όλη την Πόλη και να αποτελέσει Πανελλαδικό και Παγκόσμιο πρότυπο καλής πρακτικής

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Δημότες Χαλανδρίου – Οικογένειες – Παιδιά

 

Χρονική διάρκεια

42 μήνες (Ιούνιος 2016- Νοέμβριος 2019)


Περιγραφή

Διάσπαρτο σε όλο το Χαλάνδρι έχει στηθεί ένα αυτόνομο δίκτυο 95 καφέ κάδων των 120 λίτρων οι οποίοι κλειδώνουν.

Η δράση ξεκίνησε με καμπάνια ενημέρωσης και προσέλκυσης νοικοκυριών για εθελοντική συμμετοχή στο πρόγραμμα. Εντοπίστηκαν 270 νοικοκυριά στα οποία μοιράστηκαν κάδοι χωριστής διαλογής για το σπίτι, βιοαποδομήσιμες σακούλες από άμυλο, κλειδί για τον εξωτερικό κάδο και οδηγίες για τον διαχώρισμό των οργανικών απορριμμάτων κουζίνας.

Το προδιαλεγμένο υλικό αποκομίζεται από ξεχωριστό απορριμματοφόρο και μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου όπου ξηραίνεται και τεμαχίζεται σε μια μικρή πιλοτική μονάδα ξήρανσης δυναμικότητας 300 κιλών/ημέρα. Το αποξηραμένο και τεμαχισμένο προιόν – το οποίο ονομάζουμε FORBI – κατόπιν αποθηκεύεται και μεταφέρεται στο ΕΜΠ για να μετρηθούν οι ιδιότητές του και να αξιολογηθούν οι λύσεις αξιοποίησής του.

Το απορριμματοφόρο που κάνει την αποκομιδή καταγράφει με κατάλληλους αισθητήρες το βάρος του κάθε κάδου που συλλέγει μαζί με γεωχωρικά δεδομένα και ώρα/ημερομηνία, και τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής για ανάλυση.

Το απορριμματοφόρο που κάνει την αποκομιδή έχει μετατραπεί σε σύστημα διπλού καυσίμου CNG, και με κατάλληλη διάταξη που κατασκευάζεται στο ΕΜΠ θα τροφοδοτηθεί με αέριο καύσιμο που παράγεται από τα απορρίμματα που συλλέγει το ίδιο.

Παράλληλη δράση αποτελεί η μελέτη και κατασκευή από το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Green Technologies ενός πιλοτικού αντιδραστήρα ο οποίος αξιοποιεί χρησιμοποιημένες πάνες και ληγμένα τρόφιμα για παραγωγή αερίου καυσίμου (μεθάνιο) και κόμποστ. Ο αντιδραστήρας θα εγκατασταθεί και λειτουργήσει πιλοτικά σε βρεφονηπιακό σταθμό του Χαλανδρίου.

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις στα σχολεία με την χρήση πρωτότυπων ηλεκτρονικών εργαλείων, κοινωνικές δράσεις ευασιθητοποίησης και ενεργοποίησης δημοτών, δράσεις επιστήμης πολιτών, καθώς και δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

ΒΙΟΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ Η βιοαεριοκίνηση οχημάτων ως αποτέλεσμα της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα είναι πλέον γεγονός. Ο δήμος Χαλανδρίου κατάφερε να προχωρήσει σε παραγωγή καθαρού βιοαερίου παραγόμενου από τα οικιακά απόβλητα. (Τα αναλυτικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε ξεχωριστή παρουσίαση)Τόπος Δράσης

Δήμος Χαλανδρίου


Συνεργασία με φορέα

Οι εταίροι του Δήμου Χαλανδρίου στο πρόγραμμα Waste4Think είναι οι ακόλουθοι:

 • Σχολή χημικών μηχανικών ΕΜΠ (Ελλάδα - επικεφαλής της ελληνικής ομάδας),
 • Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών (Ελλάδα),
 • ΕnΒio Ltd, Green Technologies Ltd, (Ελλάδα)
 • Deusto Tech Energy(Ισπανία - συντονιστής εταίρος),
 • Zabala Innovation Consulting (Ισπανία),
 • Zamudio (Ισπανία -Δήμος),
 • ACLIMA (Cluster Association of Environmental Industries in the Basque Autonomous Community - Ισπανία),
 • Serious Games Interactive,
 • ARS Ambiente,
 • Comune di Seveso (Ιταλία - Δήμος),
 • Legambiente (Ιταλία),
 • Softline,
 • MOBA Mobile Automation,
 • Cascais Ambiente (Πορτογαλία - Δήμος),
 • BCN Ecologia (Ισπανία),
 • VirtualWare (Ηνωμένο Βασίλειο),
 • Engineering (Ιταλία)

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για τις εργασίες του προγράμματος, ο Δήμος, έχει προσλάβει 2 εργαζόμενους (1 μηχανικός, 1 οδηγός/χειριστής μηχανημάτων).

Παράλληλα έχει συσταθεί ομάδα εργασίας με την συμμετοχή 4 υπαλλήλων του δήμου.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα άμεσα οφέλη είναι τόσο οικονομικά (μείωση του συνολικού ποσού απορριμμάτων που οδηγούνται στην χωματερή, σημαίνει και αναλογική μείωση του τέλους ταφής), όσο και περιβαλλοντικά (λιγότερα και βελτιστοποιημένα δρομολόγια επομένως λιγότερες εκπομπές αέριων ρύπων). Επιπλέον η μεταμόρφωση ενός ιδιαίτερα σημαντικού όγκου απορριμμάτων σε χρήσιμο προϊόν μετατρέπει το Δήμο σε παραγωγό απορριμμάτων με αξία (πχ από το τελικό προϊόν Forbi παράγονται  οχτώ ήδη καυσίμων ανάμεσα τους και πέλετ από τα οποία το ποιο σημαντικό κρίνεται έως τώρα το καθαρό βιοαέριο). Φυσικά όλα τα παραπάνω αποτελούν την αρχή για την οικονομοτεχνική μελέτη ενός αυτόνομου αποκεντρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο ανεξαρτητοποιείται πλήρως από την υγειονομική ταφή, διαχειρίζεται και αξιοποιεί τοπικά τα απορρίμματά του με ωφέλιμα αποτελέσματα που μπορεί να ξεπεράσουν ακόμα και  τις πιο αισιόδοξες  έως τώρα προβλέψεις.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation