ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 195 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενημέρωση & Εκπαίδευση

Πρωτοβουλία

Psaroloco Media Literacy Project

Psaroloco Media Literacy Project
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:Στόχος δράσης

To Psaroloco Media Literacy Project (www.psaroloco.org) υποστηρίζει μέσα από τις δράσεις της τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με κύριο στόχο να  ενισχύσει το επίπεδο ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης την κοινωνία και να βάλει τα θέματα αυτά στην ατζέντα των εκπαιδευτικών.

Πιστεύουμε ότι οι ταινίες και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι μεγάλο ερέθισμα για την εισαγωγή τη συζήτηση και την οδήγηση σε δράση σε θέματα που σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης .

Προσφέρει στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς  την ευκαιρία να  παρακολουθούν δωρεάν  ταινίες (κινουμένων σχεδίων , μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ) καθώς και να έχουν πρόσβαση δωρεάν σε εκπαιδευτικούς πόρους και εκπαιδευτικά προγράμματα (μακράς διάρκειας, ημερίδες, φόρουμ) που παρουσιάζουν μια αφήγηση που εργάζεται στις μεγαλύτερες απειλές του κόσμου και κάνει τους Παγκόσμιους Στόχους πραγματικότητα. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

PSAROLOCO ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ
Διοικείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό KYKLOS Παρακαλώ δείτε https://vimeo.com/423093420

H ποιότητα της πληροφόρησης (επανα) προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα νέα μέσα επικοινωνίας τα οποία προσφέρονται πλέον σε ενιαίες πλατφόρμες. Οι επιλογές και επακόλουθες πράξεις μας η ικανότητα του αυτοπροσδιορισμού της προσωπικής ανάπτυξης αλλά και η πολιτειακή μας ταυτότητα καθορίζονται από την κατακλυσμιαία παρουσία των μέσων ενημέρωσης. Ως εκ τούτου αποτελεί ύψιστη πρόκληση η καλλιέργεια δεξιοτήτων αξιολόγησης- ανάλυσης και φιλτραρίσματος της πληροφορίας προκειμένου να είμαστε σε θέση να ασκήσουμε το δικαίωμα στην πληροφόρηση και την ελεύθερη έκφραση. Στο σημείο αυτό εισέρχεται η ανάγκη για πολίτες με παιδεία στα μέσα ή αλλιώς οπτικοακουστική παιδεία με δεξιότητες πρόσβασης δημιουργικής χρήσης και κριτικής ανάλυσης του περιεχομένου των μέσων. Αυτή την ανάγκη επιδιώκει να καλύψει η πρωτοβουλία Psaroloco οπτικοακουστικού αλφαβητισμού - PSAROLOCO Media Literacy –(www.psaroloco.org) προωθώντας το κίνημα της εκπαίδευσης των παιδιών - πολιτών και ενσωματώνοντας του δασκάλους ως πρωταρχικούς φορείς του νέου αυτού οπτικοακουστικού αλφαβητισμού με δωρεάν εκπαιδευτικούς πόρους και εκπαιδευτικά προγράμματα (μακράς διάρκειας, ημερίδες, φόρουμ) για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες καθώς και βιωματικά εργαστήρια και κινηματογραφικές προβολές επιλεγμένων ταινιών ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά και εφήβους. Δίνοντας προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες παιδιών και εφήβων.

To Psaroloco  παρέχει ως οδηγό-προτροπή την ερώτηση: Ποιους στόχους βλέπεις στην ταινία;

To δωρεάν  πλουραλιστικό πρόγραμμα  της πλατφόρμας περέχει ταινίες από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν ή απέσπασαν διακρίσεις στα μεγαλύτερα παγκόσμια φεστιβάλ (Καννών, Sundance, Rotterdam, Clermont- Ferrand Toronto κ. και διερευνούν παγκόσμιους στόχους όπως η καθαρή ενέργεια, η μετανάστευση, οι διακρίσεις για λόγους φύλου, η πρόσβαση στην εκπαίδευση και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα κ.ο.κ μέσω μιας ποικιλίας τεχνικών αφήγησης, συμπεριλαμβανομένων κωμωδίας, ,μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων και  ντοκιμαντέρ.

Οι δωρεάν εκπαιδευτικοί πόροι  εστιάζουν ανα στόχο και προσφέρουν την δυνατότητα τόσο σε παιδιά και εφήβους όσο και στους ενήλικες συνοδούς απεριόριστες δυνατότητες κοινωνικής μάθησης και αισθητικής καλλιέργειας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ :

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Η κινηματογραφική παιδεία αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις άξονες της οπτικοακουστικής παιδείας και της Παιδείας στα Μέσα γενικότερα (media literacy). Κατά συνέπεια υπακούει στις ίδιες συνισταμένες που αφορούν στην ικανότητα της πρόσβασης (φυσική και τεχνική) της γνωστικής πρόσληψης και κριτικής ανάλυσης και στην ικανότητα της δημιουργίας περιεχομένου μετατρέποντας τους θεατές σε ενεργούς και αυτόνομους χρήστες των μέσων. Ο στόχος αυτός βασίζεται σε κοινές αξίες όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Δημιουργία εκπαιδευτικών πόρων κινηματογραφικής παιδείας στα Ελληνικά με προσβάσιμες πηγές – ταινίες και συνοδευτικό υλικό που λειτουργεί συμπληρωματικά για την προώθηση του κινηματογραφικού έργου, ως metadata νέου τύπου (πχ. αφίσες, preview βίντεο, making of, συνεντεύξεις, κ.ο.κ.) για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και χρήση τους στο επίσημο και άτυπο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Κατάρτιση εκπαιδευτικών. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποτελεί κεντρικό σκέλος καθώς επιτρέπει την άμεση μεταφορά γνώσεων, μεθοδολογιών και πόρων που δημιουργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος. Αναπτύσσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα σε τρεις διαφορετικούς τομείς: Ειδικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στα εργαστήρια. Μαθήματα και ειδικά προγράμματα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς που δεν συμμετέχουν στα εργαστήρια. Κατάρτιση και συμβουλευτική που απευθύνεται σε όσους θέλουν ο κινηματογράφος να γίνει ένας δομικός άξονας στο εκπαιδευτικό τους έργο. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα βασίζονται σε μεθοδολογικές προτάσεις για την προβολή, ανάλυση και σχολιασμό των ταινιών και για την ανάπτυξη των κύριων διαδικασιών της κινηματογραφικής δημιουργίας. Συμπληρώνονται με πόρους για να λειτουργήσει ο κινηματογράφος με διεπιστημονικό τρόπο καθώς συμβάλλει σαν ένα «άλλος» παροχέας περιεχομένου σε μια ρεαλιστικότερη πρόσληψη της πραγματικότητας σε μια κοινωνική νοημοσύνη, την κοινωνιογνωσία, γεφυρώνοντας τις γνώσεις των ανηλίκων με τις εμπειρίες του εξω-κινηματογραφικού κόσμου. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ναι μεν απευθύνονται ειδικά στη μερίδα των εκπαιδευτικών ως πρωταρχικοί φορείς του νέου αυτού οπτικοακουστικού αλφαβητισμού προσελκύουν ωστόσο και θεατές που δεν ανήκουν στο εκπαιδευτικό σώμα όπως βιβλιοθηκονόμους, γονείς, κοινωνικούς επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, φοιτητές, σκηνοθέτες, εικαστικούς.

Ελεύθερη διαδικτυακές προβολές - ταινιοθήκη επιλεγμένων ταινιών σε ηλικιακές κατηγορίες (για παιδιά από δυο ετών) που έχουν επιλεγεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εκπληρώνουν τους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος. Το πλήθος των ταινιών αφορά ταινίες μικρού μήκους που λειτουργούν όπως τα ποιήματα έναντι των λογοτεχνικών κειμένων: περιέχουν έντονο, γλαφυρό λόγο και πολυσημία, είναι πυκνογραμμένα και πολυεπίπεδα και ως εκ τούτου ανοιχτά σε ποικίλες ερμηνείες. 

  Πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών (Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Psaroloco) ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά και εφήβους που προσφέρει υψηλού επιπέδου δημιουργικές ταινίες όλων των ειδών ( κινούμενο σχέδιο , ντοκιμαντέρ, μυθοπλασία) από όλο τον κόσμο, βραβευμένες σε διεθνή φεστιβάλ, ανά ηλικιακή ομάδα και θεματικές. Είναι ζητούμενο η επαφή των παιδιών και με άλλα είδη, πλην του εμπορικού μοντέλου, χολιγουντιανού τύπου. Η πλειοψηφία των ερευνητών πιστεύει ότι είναι προτιμότερη η επαφή των μαθητών/ παιδιών και με άλλα είδη από τον παγκόσμιο κινηματογράφο τα οποία υπό άλλες συνθήκες δε θα τα γνώριζαν ούτε θα τα επέλεγαν για προσωπική προβολή.

Συνολικά το περιεχόμενο των ταινιών προσεγγίζει μια τεράστια γκάμα θεμάτων, από τον ακτιβισμό, την πολιτική και τη θρησκεία μέχρι το φύλο, την παράδοση, τη μετανάστευση και την τοπική κοινωνία, τα ήθη, τα έθιμα, την οικολογία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανθρωπολογικής μελέτης από φοιτητές, ακαδημαϊκούς και ερευνητές

Συνολικά το περιεχόμενο των ταινιών προσεγγίζει μια τεράστια γκάμα θεμάτων, από τον ακτιβισμό, την πολιτική και τη θρησκεία μέχρι το φύλο, την παράδοση, τη μετανάστευση και την τοπική κοινωνία, τα ήθη, τα έθιμα, την οικολογία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανθρωπολογικής μελέτης από φοιτητές, ακαδημαϊκούς και ερευνητές

Είναι θεμελιώδης προτεραιότητα μας η πρωτοβουλία Psaroloco να πλησιάσει γεωγραφικά σημεία της Ελλάδας με περιορισμένη ή ανύπαρκτη επαφή με τον αναλφαβητισμό των μέσων και της πληροφορίας είτε αναφερόμαστε σε νέους και παιδιά είτε σε ενήλικους θεατές γενικότερα καθώς προσελκύει ταυτόχρονα τους νεαρούς συμμετέχοντες αλλά και τα μέλη των οικογενειών. Η δημιουργία στενών και οργανικών σχέσεων με ανθρώπους σε αυτές τις κοινωνίες δουλεύεται ήδη και χρόνο με το χρόνο και στόχος είναι να ενδυναμώνεται. Έτσι στοχεύουμε στους καρπούς που θα φέρει η εκπαίδευση ανθρώπων στα μέρη αυτά και η απορρόφηση των δράσεων και εκπαιδευτικών πόρων στην τοπική κουλτούρα και τις συνήθειες των ανθρώπων εκεί. Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα

H πρωτοβουλία Psaroloco οπτικοακουστικού αλφαβητισμού είναι μέλος της συμμαχίας Media and Information Literacy (MIL) της UNESCO μια πρωτοποριακή προσπάθεια για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και την πληροφορία. Είναι ενεργό μέλος στο «γραφείο ανταλλαγής» (https://milunesco.unaoc.org/) πρωτοβουλία UNAOC σε συνεργασία με την UNESCO με στόχο την υποστήριξη της παγκόσμιας πολυγλωσσικής προσέγγισης πληροφοριών και πόρων για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και την πληροφόρηση παρέχοντας πόρους σε εκπαιδευτικούς που μπορούν να συμπεριλάβουν θέματα Media Information Lliteracy στο επίσημο και άτυπο εκπαιδευτικό τους περιβάλλον. Στο πλαίσιο δημιουργίας εκπαιδευτικών πόρων και δράσεων σε θέματα που σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης  και για τις κινηματογραφικές προβολές και την ελεύθερη ταινιοθήκη το Psaroloco συνεργάζεται με φορείς/ εκπαιδευτικούς οργανισμούς καθώς και με διεθνείς παραγωγούς και διανομής.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation