ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 135 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Πρωτοβουλία

Ψυχοκοινωνική, υλική και ηθική ενίσχυση των παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες και των οικογενειών τους

Ψυχοκοινωνική, υλική και ηθική ενίσχυση των παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες και των οικογενειών τους
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενημέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών "Η Καρδιά του Παιδιού", ιδρύθηκε επίσημα το 1983 από την Πρόεδρο του Συλλόγου Αθηνά- Βαρέλα Κολτσιδοπούλου και από γονείς παιδιών που πάσχουν από Συγγενείς Καρδιοπάθειες.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.kardiapaidiou.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Κύριος στόχος της δράσης του Πανελλήνιου Συλλόγου είναι η παροχή κάθε είδους ψυχοκοινωνικής ηθικής και οικονομικής στήριξης στα παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες και στις οικογένειές τους.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται στα παιδιά με συγγενείς ή επίκτητες καρδιοπάθειες και στις οικογένειες τους που προέρχονται από όλη την Ελλάδα, καθώς και σε παιδιά από άλλες χώρες που διαμένουν στη χώρα μας.

 

Χρονική διάρκεια

Η δράση αυτή είναι πάγια και δεν περιορίζεται σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.


Περιγραφή

Κύρια μέριμνα της δράσης του Πανελλήνιου Συλλόγου είναι η ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, η εμψύχωση και η συμπαράσταση γονέων και παιδιών, η διευκόλυνση σε ραντεβού με γιατρούς, εξωτερικά ιατρεία, εξετάσεις, ιδιαίτερα όμως η οικονομική ενίσχυση, όπως η πληρωμή καθετηριασμών, βηματοδοτών, επεμβάσεων, η κάλυψη εξόδων διαμονής σε άπορες ή ανασφάλιστες οικογένειες και κυρίως σε οικογένειες που έρχονται από την περιφέρεια. Παράλληλα η ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού και βελτίωση του τεχνικού εξοπλισμού στο τόπο μας, ώστε  να βελτιωθεί περαιτέρω η επιστημονική έρευνα, οι εργαστηριακές δυνατότητες και η θεραπεία των παιδιών που πάσχουν από Σ.Κ. (Συγγενή Καρδιοπάθεια). Η αναγνώριση από πλευράς κοινωνικών ασφαλίσεων (ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΤΕΒΕ κλπ) του υψηλού κόστους και κάλυψη των σχετικών δαπανών που απαιτούνται για τη θεραπεία των παιδιών και ενηλίκων με Σ.Κ. στην Ελλάδα κυρίως ή και στο εξωτερικό, όταν παρίσταται  προς  τούτο ανάγκη.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα αποτελέσματα της δράσης "Ψυχοκοινωνική, υλική και ηθική ενίσχυση των παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες και των οικογενειών τους" έχει ιδιαίτερη απήχηση και αναγνωρισιμότητα στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα που αντιπροσωπεύει. Την τελευταία τριετία έχουν βοηθηθεί ουσιαστικά και οικονομικά, πάνω από 370 παιδιά επανειλημμένως και ποικιλοτρόπως. Η κάλυψη των αιτημάτων αγγίζει το 92%. Ως επιστέγασμα της επιτυχίας της δράσης μπορεί να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των μελών του Σωματείου.Τόπος Δράσης

Η δράση υλοποιείται σε όλη την Ελλάδα, καθώς τα αιτήματα και τα μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου προέρχονται από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι του Πανελλήνιου Συλλόγου συμμετέχουν ενεργά, καθώς έρχονται σε επαφή με τα καρδιοπαθή παιδιά και τις οικογένειες τους με σκοπό την κάλυψη, την κατανόηση και την διερεύνηση των αιτημάτων τους. Επιπρόσθετα, υλοποιούν και συμμετέχουν σε ενέργειες εντός και εκτός των γραφείων του Συλλόγου με σκοπό την ψυχαγωγία αλλά και την κοινωνικοποίηση των καρδιοπαθών παιδιών.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη της δράσης για τον Πανελλήνιο Σύλλογο είναι πολλαπλά. Αρχικά, τα οφέλη που αποκομίζει ο Σύλλογος είναι κοινωνικά και ηθικά, αφού μέσω της δράσης του τηρεί μια υπεύθυνη στάση απέναντι στην κοινωνία και αναπτύσσεται μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ αμφότερων. Παράλληλα μέσω της στήριξης της ευάλωτης αυτής κοινωνικής ομάδας των καρδιοπαθών παιδιών και των οικογενειών τους, ο Σύλλογος αποκομίζει το όφελος της αυτοεκπλήρωσης του. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και η προβολή του έργου που επιτελεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος "Η Καρδιά του Παιδιού".
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation