ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΙ: 41 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη - εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder dialogue)

Πρωτοβουλία

«Σχέδιο ‘Πόλις’»

«Σχέδιο ‘Πόλις’»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ο Δήμος Καβάλας είναι δήμος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Καβάλας και Φιλίππων.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.kavala.gov.grΣτόχος δράσης

Ο σκοπός και ο ρόλος του KUC αποτελούν σύνθεση των παρακάτω σημείων:

 1. Κέντρο τεκμηρίωσης της ζωής της περιοχής μέσα από τα έγγραφα, τις ζωντανές συνομιλίες, τις εκθέσεις, τις παρουσιάσεις. Ένα  ζωντανό μουσείο της περιοχής όπου θα εκθέτονται οι σύγχρονες τάσεις, ιδέες, καινοτομίες, απόψεις και ενδιαφέροντα σε κάθε τους μορφή. Μια βάση δεδομένων της ζωής στην περιοχή.
 2.  Ένας χώρος παρουσίασης κάθε σχεδίου, πλάνου, προγράμματος και πρωτοβουλίας για την περιοχή, στους πολίτες.
 3. Μια θερμοκοιτίδα τοπικής αυτογνωσίας κι ένας καταλύτης που θα ενεργοποιεί τον τρίτο τομέα (συνεταιρισμοί, ΜΚΟ, αλληλέγγυες οικονομίες, κτλ) στην κατεύθυνση της δόμησης ιδεών, σύναψης δικτύων συνεργασίας, δημιουργίας συμμετοχικών εργαστηρίων.
 4. Ένα forum συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων όλων των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών (local stakeholders) για τα ζητήματα της περιοχής και ένα σημείο ακρόασης των συλλογικών αφηγήσεων για τα τοπικά τεκταινόμενα.
 5. Μια δημιουργική δεξαμενή σκέψης, ένας ταμιευτήρας ιδεών και πόρων που σε συνέργεια με τους θεσμούς, τους πολίτες, τον ιδιωτικό τομέα και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος θα στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της περιοχής και στην προαγωγή της οικονομικής της ανάπτυξης.
 6. Ένας κόμβος του δικτύου των διαφορετικών φιλοσοφιών, προβολών και οραμάτων για την περιοχή.
 7. Ένα εργαλείο ουσιαστικής διαβούλευσης και ένα εργαλείο υποστήριξης της θεσμικής διαβούλευσης.
 8. Ένα χαρακτηριστικό περιγραφικό σχήμα για τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του Urban Center (δάνειο από την αντίστοιχη περιγραφή του Urban center της Μπολόνια) είναι το λειτουργικό τρίπτυχο “Μεγάφωνο-Κεραία-Αρένα”.
 9. Μεγάφωνο (Megaphone) διότι εξηγεί στην κοινωνία την εξέλιξη της περιοχής προωθώντας προγράμματα, έργα και σχέδια δράσης των τοπικών φορέων εξουσίας.
 10. Κεραία (Antenna) γιατί λαμβάνει, επεξεργάζεται και διαχέει τις ιδέες που συλλέγει από την κοινωνία των πολιτών.
 11. Αρένα (Arena) διότι αποτελεί το forum-πλατφόρμα για τη διεξαγωγή των συζητήσεων για τα κοινά τοπικά ζητήματα.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Στους Δημότες της πόλης της Καβάλας αλλά και σε φορείς όλων κοινωνικών-οικονομικών τομέων της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή από τους δημόσιους φορείς, τους ιδιωτικούς φορείς και τον λεγόμενο τρίτο τομέα.

 

Χρονική διάρκεια

Λειτουργεί από το Μάρτιο 2015.


Περιγραφή

Το Kavala Urban Centre (KUC) – Σχέδιο ‘Πόλις’ είναι μια άτυπη (μη θεσμική) πολυδιάστατη κοινοτική δομή που λειτουργεί στο πλαίσιο της συνεργατικής δικτύωσης θεσμικών και μη συλλογικοτήτων και ατόμων με σκοπό την ανταλλαγή πληροφορίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καβάλας. Η βασική αξία που βρίσκεται στον πυρήνα της σύστασης και λειτουργίας του Urban Center είναι αύξηση και βελτίωση της ποιότητας της συμμετοχής των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών (local stakeholders) στις διαδικασίες που παράγουν αποφάσεις σχετικά με τα κοινά τοπικά ζητήματα.

Η πρωτοβουλία για την σύσταση του KUC προέκυψε ως αποτέλεσμα δύο διαφορετικών συγκυριών: Εν πρώτοις, εξαιτίας των αυξανόμενων απαιτήσεων για διαβούλευση που περιγράφονται στις λειτουργικές προδιαγραφές εργαλείων και προγραμμάτων όπως τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων, οι Τοπικές Αναπτύξεις με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων και οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις. Κατά δεύτερον, ως απαιτούμενο παραδοτέο του ευρωπαϊκού προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τον τίτλο “Status” – Στρατηγικός Σχεδιασμός Πόλεων Μικρού & Μεσαίου Μεγέθους.

Αν οι δύο προηγούμενες συγκυρίες ήταν η αφορμή για την απόφαση της σύστασης του Urban Center, ο ουσιαστικός λόγος αναφέρεται στην ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό των πολιτικών τοπικής ανάπτυξης, για περισσότερη αντιπροσωπευτικότητα στα θέματα που συνθέτουν την ατζέντα της πόλης και εν τέλει για τη δημοκρατική νομιμοποίηση των διαδικασιών που οδηγούν στις καθοριστικές πολιτικές αποφάσεις.

Εξίσου σημαντικός λόγος για τη σύσταση του KUC αποτελεί η ανάγκη υποστήριξης του θεσμικού οργάνου για την τοπική διαβούλευση, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του Urban Center χαρακτηρίζεται από τις 4 διαφορετικές λειτουργικές του υποστάσεις:

 • Ως Κέντρο Πληροφόρησης & Διασύνδεσης Πολιτών, ως Χώρος εργαστηρίων αλληλεπίδρασης, ως Εκθεσιακός Χώρος και τέλος ως Κέντρο Διαβούλευσης.

Κέντρο Πληροφόρησης & Διασύνδεσης Πολιτών

Στη μορφή του αυτή, το Urban Center προσομοιάζει στη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών με τη διαφορά ότι δεν απευθύνεται μόνο σε επισκέπτες αλλά κυρίες στους πολίτες-κάτοικους της ευρύτερης περιοχής και φυσικά πως δεν ασχολείται μόνο με τουριστική πληροφορία αλλά με οτιδήποτε αφορά τη δημόσια σφαίρα της περιοχής με έμφαση στις πρωτοβουλίες ανάπτυξης και βελτίωσης της καθημερινότητας.

Χώρος Εργαστηρίων Αλληλεπίδρασης

Αφορά στη φιλοξενία στο χώρο πολυθεματικών εργαστηρίων που θα στοχεύουν στη βιωματική προσέγγιση των προτάσεων που θα θέτουν φορείς και πολίτες εντός του πλαισίου της διαρκούς ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ τους.

Εκθεσιακός Χώρος

Το Urban Center θα φιλοξενεί διαρκώς πολυθεματικές εκθέσεις που θα εξελίσσουν και μεταβάλλουν διαρκώς το φυσικό περιβάλλον του χώρου. Αυτές θα αναφέρονται στα πράγματα της περιοχής ως ζώσες αφηγήσεις των επίκαιρων ιδεών, προτάσεων και σχεδίων δράσης.

Κέντρο Διαβούλευσης

Στην έκφανσή του αυτή το Σχέδιο ‘Πόλις’ θα λειτουργεί ως ο φυσικός χώρος διεξαγωγής των δημόσιων συζητήσεων και ανταλλαγών απόψεων των πολιτών γύρω από τα ζητήματα της περιοχής. Ως Κέντρο Διαβούλευσης το Urban Center θα αποτελεί ένα ζωντανό χώρο ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων και πληροφορίας ανάμεσα σε φορείς και συλλογικότητες κάθε νομικής μορφής και σε πολίτες. Θα εξυπηρετεί επίσης τις απαιτήσεις για διαβούλευση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου Καβάλας, η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) και οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ITI). Τέλος θα στοχεύει στην ενσωμάτωση των προτάσεων των πολιτών στις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων των οργάνων του Δήμου σε θέματα ανάπτυξης και καθημερινότητας. Το Urban Center θα έχει την εποπτεία της ηλεκτρονικής διαδικασίας διαβούλευσης και θα βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με το θεσμικό όργανο διαβούλευσης του Δήμου, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Στο πλαίσιο αυτό το Σχέδιο ‘Πόλις’ θα διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια, εργαστήρια και δράσεις διαβούλευσης.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέχρι στιγμής το KUC έχει φιλοξενήσει τις διαβουλεύσεις για το Σχέδιο Βιώσιμης ανάπυξης Δ. Καβάλας, τις διαβουλεύσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, τις Διαβουλεύσεις για το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου 2014-2019, εργαστήρια σχεδιασμού, ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου για έργα που εντάσσονται στην αναπτυξιακή ατζέντα του Δήμου Καβάλας.

Έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου στις ανοιχτές διαβουλεύσεις που αποδεικνύεται και από την επισκεψιμότητα του ΚUC στην σελίδα μας στο Facebook: www.facebook.com/KavalaUrbanCenter (389 likes, προσελκύει κάθε δημοσίευσης 1300 άτομα).Τόπος Δράσης

Ως αρχικός χώρος τοποθέτησης του Urban Center ορίζεται ο ισόγειος χώρος της Δημοτικής Καπναποθήκης επί της πλατείας Καπνεργάτη (στάθμη 1-ισόγειο, στήλη 3) όπου σήμερα βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου. Η τοποθέτησή του είναι σύμφωνη με τις υποδείξεις των προτάσεων του προγράμματος Status και καλύπτει τα κριτήρια της κεντρικότητας, της προσβασιμότητας, του αναγνωρισμένου τοπόσημου, της δημοτικής ιδιοκτησίας και της ύπαρξης αίθριου χώρου για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων. Είναι επίσης συμβατό με τη λειτουργικότητα του κτιρίου αλλά και τις περιγραφόμενες χρήσεις όπως καθορίζονται στο έργο «Αποκατάσταση Δημοτικής Καπναποθήκης Καβάλας». Επιπλέον προσθέτει αξία στο Πολιτιστικό Κέντρο εξαιτίας της κινητικότητας που θα δημιουργήσει, της συνεπικουρίας σε ζητήματα πολιτισμού και ανάπτυξης αλλά και της γόνιμης αλληλεπίδρασης που θα προκύψει μέσω της συνύπαρξης πολιτών που θα συζητούν για την περιοχή, θα δουλεύουν για την περιοχή και θα αναπτύσσουν δραστηριότητα σχετική με την περιοχή.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η Οργανωτική Ομάδα ή Επιχειρησιακή Ομάδα ή Ομάδα Υποστήριξης & Λειτουργίας του Urban Center είναι η ομάδα που ασχολείται με τα λειτουργικά ζητήματα της δομής. Ρόλος της είναι να οργανώνει και να υλοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τη λειτουργία του Urban Center διευθετώντας ζητήματα καθημερινότητας, χώρου, εξοπλισμού, οργάνωσης, σχεδιασμού δράσεων-εκδηλώσεων, υποστήριξη των Θεματικών Ομάδων Διαβούλευσης στην οργάνωση των διαβουλεύσεων, συντονισμό ενδιαφερόμενων μερών, παραγωγή υλικού, κτλ. Η Οργανωτική Ομάδα είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία και των τεσσάρων διαφορετικών υποστάσεων του Urban Center όπως περιγράφονται παραπάνω. Όσον αφορά στο ρόλο της στο πλαίσιο της λειτουργίας της δομής ως Κέντρου Διαβούλευσης, βασική της αρμοδιότητα είναι η σύσταση και οργάνωση των θεματικών ομάδων διαβούλευσης.

Η Οργανωτική Ομάδα του UC είναι επταμελής. Κάθε συμπράττων εταίρος μπορεί να ορίζει τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας αυτής. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος οφείλει να ορίζει την πλειονότητα των μελών της ομάδας. Στην πρώτη αυτή φάση λειτουργίας της δομής, όπου δεν υφίσταται άλλος συμπράττων εταίρος πλην του Δήμου Καβάλας, ο Δήμος ορίζει με απόφαση της Δημάρχου το σύνολο των μελών της Οργανωτικής Ομάδας. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Οργανωτικής Ομάδας ορίζεται στο ένα έτος.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Μέλη της επιτροπής συντονισμού είναι εργαζόμενοι του Δήμου Καβάλας.


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Με το συγκεκριμένο εργαλείο ο Δήμος Καβάλας κατάφερε να εδραιώσει ένα διάλογο με τους πολίτες και να παίρνει προτάσεις τους, τις οποίες να ενσωματώνει στις πολιτικές του. Παράδειγμα αυτού η δράση #projectKavala που κάναμε στο Facebook στις 7/8/2015 και οι οποία συγκέντρωσε 56 προτάσεις τις οποίες αξιολόγησαν μεταξύτους οι συμμετέχοντες.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation