ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΙ: 55 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Χρήση Φυσικών Πόρων & Διαχείριση Αποβλήτων

Πρωτοβουλία

Waste4Think

Waste4Think
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δήμος ΧαλανδρίουΣτόχος δράσης

Το Waste4Think είναι ένα πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα (Horizon2020), το οποίο αποσκοπεί στο να μελετήσει και να αναπτύξει μια σειρά από καινοτόμες τεχνολογικές και κοινωνικές λύσεις στο πεδίο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Στον Δήμο Χαλανδρίου, δίνεται έμφαση στην ξεχωριστή διαλογή και αξιοποίηση οργανικών υπολλειμμάτων κουζίνας, εξετάζοντας και αξιολογώντας μια σειρά από διαφορετικές λύσεις αξιοποίησης (κομποστοποίηση, παραγωγή βιοαερίου για καύσιμο, παραγωγή βιοαιθανόλης, πελετοποίηση, χρήση ως εναλλακτικό καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία, μικροβιακές κυψέλες καυσίμου, βιοπροσροφητικό υλικό κλπ). Το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων επίσης αξιολογείται και προωθούνται μια σειρά από ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές εφαρμογές στο πλαίσιο της “έξυπνης” διαχείρισης απορριμμάτων σχετικές με την αποκομιδή, την βέλτιστη διαχείριση του στόλου των οχημάτων και των υπηρεσιών προς τους δημότες.

Παράλληλα, μέσω μιας σειράς καινονόμων κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολεία, στο γενικό πληθυσμό και σε επιχειρήσεις, προωθούνται καλές πρακτικές όσον αφορά την προδιαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, την οικιακή κομποστοποίηση, την αποφυγή παραγωγής απορριμμάτων και την επανάχρηση.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

1) Κάτοικοι του Χαλανδρίου

2) Μαθητές σχολείων του Χαλανδρίου

3) Επιχειρήσεις εστίασης του Χαλανδρίου

 

Χρονική διάρκεια

42 μήνες (Ιούνιος 2016- Νοέμβριος 2019)


Περιγραφή

Διάσπαρτο σε όλο το Χαλάνδρι έχει στηθεί ένα αυτόνομο δίκτυο 95 καφέ κάδων των 120 λίτρων οι οποίοι κλειδώνουν.

Η δράση ξεκίνησε με καμπάνια ενημέρωσης και προσέλκυσης νοικοκυριών για εθελοντική συμμετοχή στο πρόγραμμα. Εντοπίστηκαν 270 νοικοκυριά στα οποία μοιράστηκαν κάδοι χωριστής διαλογής για το σπίτι, βιοαποδομήσιμες σακούλες από άμυλο, κλειδί για τον εξωτερικό κάδο και οδηγίες για τον διαχώρισμό των οργανικών απορριμμάτων κουζίνας.

Το προδιαλεγμένο υλικό αποκομίζεται από ξεχωριστό απορριμματοφόρο και μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου όπου ξηραίνεται και τεμαχίζεται σε μια μικρή πιλοτική μονάδα ξήρανσης δυναμικότητας 300 κιλών/ημέρα. Το αποξηραμένο και τεμαχισμένο προιόν – το οποίο ονομάζουμε FORBI – κατόπιν αποθηκεύεται και μεταφέρεται στο ΕΜΠ για να μετρηθούν οι ιδιότητές του και να αξιολογηθούν οι λύσεις αξιοποίησής του.

Το απορριμματοφόρο που κάνει την αποκομιδή καταγράφει με κατάλληλους αισθητήρες το βάρος του κάθε κάδου που συλλέγει μαζί με γεωχωρικά δεδομένα και ώρα/ημερομηνία, και τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής για ανάλυση.

Το απορριμματοφόρο που κάνει την αποκομιδή έχει μετατραπεί σε σύστημα διπλού καυσίμου CNG, και με κατάλληλη διάταξη που κατασκευάζεται στο ΕΜΠ θα τροφοδοτηθεί με αέριο καύσιμο που παράγεται από τα απορρίμματα που συλλέγει το ίδιο.

Παράλληλη δράση αποτελεί η μελέτη και κατασκευή από το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Green Technologies ενός πιλοτικού αντιδραστήρα ο οποίος αξιοποιεί χρησιμοποιημένες πάνες και ληγμένα τρόφιμα για παραγωγή αερίου καυσίμου (μεθάνιο) και κόμποστ. Ο αντιδραστήρας θα εγκατασταθεί και λειτουργήσει πιλοτικά σε βρεφονηπιακό σταθμό του Χαλανδρίου.

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις στα σχολεία με την χρήση πρωτότυπων ηλεκτρονικών εργαλείων, κοινωνικές δράσεις ευασιθητοποίησης και ενεργοποίησης δημοτών, δράσεις επιστήμης πολιτών, καθώς και δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Οι μετρήσεις στα νοικοκυριά που συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα μας δείχνουν εξαιρετική απόδοση στην διαλογή (98% καθαρό οργανικό υπόλειμμα τροφής στον καφέ κάδο, 90% καθαρό ανακυκλώσιμο προϊόν στον μπλε κάδο, 74% σωστή διαλογή στον πράσινο κάδο). Το ποσό που καταλήγει συνολικά στον πράσινο κάδο αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού ποσοστού των απορριμμάτων που παράγουν τα νοικοκυριά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και επιδέχεται και άλλης βελτίωσης. Συγκριτικά, σε ετήσιο επίπεδο ο πράσινος κάδος αντιστοιχεί περίπου στο 70% του συνόλου του συστήματος αποκομιδής.

Αυτή την στιγμή στο πρόγραμμα συμμετέχουν 270 νοικοκυριά (811 άτομα), και από 95 κάδους συλλέγονται και ξηραίνονται περίπου 4500 κιλά οργανικών απορριμμάτων κάθε μήνα (με διακυμάνσεις λόγω εποχικότητας).

Το FORBI είναι ένα προϊόν με υψηλή θερμιδική αξία, (4500 Kcal/kg, περίπου 3.5 φορές πιο πλούσιο από τον ελληνικό λιγνίτη), και παράγει με αναερόβια χώνευση περίπου 0.5 κ.μ. αέριο καύσιμο ανά κιλό.

Αυτή την στιγμή οργανώνεται η επέκταση του προγράμματος ξεχωριστής διαλογής των νοικοκυριών και ξεχωριστής αποκομιδής του καφέ κάδου στο 10% του πληθυσμού του Χαλανδρίου (συνοικία Αγ. Βαρβάρας), δηλαδή σε περίπου 7500 κατοίκους. Έχουν εντοπιστεί με βάσει ηλεκτρονικά εργαλεία χαρτογράφησης 100 σημεία στα οποία θα εγκατασταθούν καφέ κάδοι χωρητικότητας 360 λίτρων, οι οποίοι κρίνονται καταρχάς επαρκείς. Έχουν γίνει αρχικές μετρήσεις (baseline) αναλύοντας για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας τα απορρίμματα των τριών κάδων (πράσινος-σύμμεικτα, μπλε-ανακυκλώσιμα, κίτρινος-χαρτί/χαρτόνι) και κατατάσσοντάς τα στις 34 κατηγορίες του ΕΚΑ, ώστε να μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια στην πορεία του προγράμματος η ανταπόκριση του συνόλου των κατοίκων της περιοχής. Η τοποθέτηση των κάδων θα γίνει μέσα στον Οκτώβρη.Τόπος Δράσης

Δήμος Χαλανδρίου


Συνεργασία με φορέα

Οι εταίροι του Δήμου Χαλανδρίου στο πρόγραμμα Waste4Think είναι οι ακόλουθοι:

 • Σχολή χημικών μηχανικών ΕΜΠ (Ελλάδα - επικεφαλής της ελληνικής ομάδας),
 • Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών (Ελλάδα),
 • ΕnΒio Ltd, Green Technologies Ltd, (Ελλάδα)
 • Deusto Tech Energy(Ισπανία - συντονιστής εταίρος),
 • Zabala Innovation Consulting (Ισπανία),
 • Zamudio (Ισπανία -Δήμος),
 • ACLIMA (Cluster Association of Environmental Industries in the Basque Autonomous Community - Ισπανία),
 • Serious Games Interactive,
 • ARS Ambiente,
 • Comune di Seveso (Ιταλία - Δήμος),
 • Legambiente (Ιταλία),
 • Softline,
 • MOBA Mobile Automation,
 • Cascais Ambiente (Πορτογαλία - Δήμος),
 • BCN Ecologia (Ισπανία),
 • VirtualWare (Ηνωμένο Βασίλειο),
 • Engineering (Ιταλία)

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για τις εργασίες του προγράμματος, ο Δήμος, έχει προσλάβει 2 εργαζόμενους (1 μηχανικός, 1 οδηγός/χειριστής μηχανημάτων).

Παράλληλα έχει συσταθεί ομάδα εργασίας με την συμμετοχή 4 υπαλλήλων του δήμου.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Κάνοντας χρήση των συμπερασμάτων που αποκομίζονται από το πρόγραμμα καθώς και της εμπειρίας από την συμμετοχή του σε αυτό, ο Δήμος θα μπορέσει θα αυξήσει α) την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων από τα νοικοκυριά, β) την ποιότητα και την ποσότητα της διαλογής στην πηγή (μέσα στα νοικοκυριά), γεγονότα τα οποία θα οδηγήσουν σε αύξηση του ποσοστού των απορριμμάτων που εκτρέπονται προς τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης/ανακύκλωσης, και σε μείωση - κατά ραγδαίο ποσοστό - των ποσοτήτων των απορριμμάτων που καταλήγουν στην χωματερή για υγειονομική ταφή. Τα άμεσα οφέλη είναι τόσο οικονομικά (μείωση του συνολικού ποσού απορριμμάτων που οδηγούνται στην χωματερή σημαίνει και αναλογική μείωση του τέλους ταφής), όσο και περιβαλλοντικά, μιας και το σύστημα αποκομιδής βελτιστοποιείται (λιγότερα και βελτιστοποιημένα δρομολόγια επομένως λιγότερες εκπομπές αέριων ρύπων). Παράλληλα, με την μεταμόρφωση ενός σημαντικού κλάσματων των απορριμμάτων, τα οργανικά, σε χρήσιμο προιόν με μια σειρά από λύσεις αξιοποίησης, ο Δήμος μετατρέπεται από παραγωγός σκουπιδιών σε παραγωγός προιόντος με αξία, αποκομίζοντας και τα ανάλογα οφέλη.

Τέλος, όλα τα παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν για την οικονομοτεχνική μελέτη ενός αυτόνομου αποκεντρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο δεν θα εξαρτάται από την υγειονομική ταφή αλλά θα διαχειρίζεται και αξιοποιεί τοπικά τα απορρίμματά του.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation