ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΙ: 76 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Απόβλητα & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)

ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΣτόχος δράσης

Σκοπός του προγράμματος είναι κατ’ αρχήν η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή και κατ’ επέκταση η εξοικονόμηση χώρου στον Χ.Υ.Τ.Α. και οικονομικών πόρων του Δήμου.

Κατά δεύτερον , η μείωση της ανάγκης νέων υλικών και συνεπώς η μείωση της εξόρυξης και μεταφοράς σε μεγάλες αποστάσεις  πρώτων υλών, εξοικονομώντας ενέργεια και φυσικούς πόρους.

Τέλος, με το περιγραφόμενο έργο δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης και οικονομικές δραστηριότητες στον τομέα της ανακύκλωσης.

Άλλωστε, η μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων, συμβάλλουν στο κλείσιμο του κύκλου χρήσης υλικών σε ολόκληρη την οικονομία μέσω της παροχής υλών που προέρχονται από απόβλητα ως εισροές για την παραγωγή καινούργιων υλικών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται στους δημότες και κατοίκους του Δήμου Βριλησσίων

 

Χρονική διάρκεια

ΑΠΟ Δεκέμβριο 2017 ως και σήμερα Οκτώβριο του 2018.


Περιγραφή

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τη χωριστή συλλογή των σύμμικτων –μη επικίνδυνων- αποβλήτων από δομικές κατασκευές και κατεδαφίσεις με Ε.Κ.Α. 17 09 04 (π.χ. σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά, ξύλα, απαξιωμένα έπιπλα, καφάσια λαϊκής, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά,  χώματα εκσκαφής, κ.α.).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στα έως τώρα αποτελέσματα του προγράμματος καταμετράται η αποφυγή από τη διαδικασία της ταφής 922 τόνων μπαζών, σε λιγότερο από ένα χρόνο εφαρμογής.

Το γεγονός αυτό, πέραν από το οικονομικό όφελος που έχει για το Δήμο, αντανακλά σε σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος τόσο για το έδαφος όσο και για τα υπόγεια ύδατα της Αττικής. Ταυτόχρονα, συμβάλλει σημαντικά στη μείωση παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο) που συνεπάγεται η ταφή των απορριμμάτων.Τόπος Δράσης

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ


Συνεργασία με φορέα

Ο Δήμος Βριλησσίων λειτουργεί ήδη αναπτυγμένο σύστημα διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και είναι από τους πρωτοπόρους δήμους της Αττικής που υλοποιεί αποδοτικά Πρότυπο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ, σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συλλογή των ΑΕΚΚ 2-3 φορές την εβδομάδα, κατόπιν καταγραφής τους από τους επόπτες καθαριότητας του Δήμου ή κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης από τους δημότες, ενώ κάθε Παρασκευή συλλέγονται τα ξύλινα καφάσια της λαϊκής αγοράς. Στη συνέχεια τα φορτία οδηγούνται στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου όπου γίνεται περεταίρω διαχωρισμός και αξιοποίησης των διαφόρων υλικών που περιέχουν τα ΑΕΚΚ.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Κατά τον σχεδιασμό του Προγράμματος υπήρχε πρόβλεψη συλλογής περί τους 550 τόνους ΑΕΚΚ εντός του 2018. Άρχισε να υλοποιείται από τα τέλη του προηγούμενου έτους  και συνεχίζεται με σημαντικά αυξανόμενο ρυθμό. Στις αρχές του 2018 συλλέγονταν περί τους 58 τόνους μηνιαίως, τους θερινούς μήνες αυξήθηκε στους 119 τόνους ενώ μόνο για το Σεπτέμβρη η ποσότητα άγγιξε του 215 τόνους. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν ήδη συλλεχθεί 922 τόνοι.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation