Καλές πρακτικές

1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

17 στόχοι δείχνουν το δρόμο για ….καλύτερη Zoe

17 στόχοι δείχνουν το δρόμο για ….καλύτερη Zoe
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

Επαγγελματικό Λύκειο


Διευθυντής Σχολείου

Τζιρή Αικατερίνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα eTwinning, συνεργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών από δυο σχολεία, το 1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας και το Γαλλικό σχολείο Lycée professionnel privé Jean Monnet στην πόλη Saint Symphorien Sur Coise.

Σκοπός  του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και η κινητοποίησή  τους για σχετικές δράσεις. Η συνεργασία μεταξύ των σχολείων έδωσε την προστιθέμενη αξία της ανταλλαγής ιδεών και της αίσθησης ενός κόσμου με τα ίδια προβλήματα και κοινούς στόχους για βελτίωσή του. Οι μαθητές αφού ανακάλυψαν τους όρους και τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από δραστηριότητες ενταγμένες στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, αναζήτησαν στην περιοχή τους στοιχεία βιώσιμης ή μη ανάπτυξης, σχεδίασαν και υλοποίησαν δράσεις. 

Το πρόγραμμα ήταν απόλυτα ενσωματωμένο στη Ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων της Α ΕΠΑΛ.

Δείτε εδώ τη δημόσια σελίδα του eTwinning προγράμματος Zoe, στα αγγλικά

και εδώ το blog για τη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, στα ελληνικά.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι 17 στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη που υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη  το 2015, δεν αναφέρονται σε κανένα σχολικό εγχειρίδιο. Έτσι είχαμε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε το θέμα μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες και να δούμε τις απόψεις των γάλλων μαθητών (δεδομένου ότι η Γαλλία είναι από τις πρωτοπόρες Ευρωπαϊκές χώρες προς την κατεύθυνση της αειφορίας). Το πρόγραμμα αποτέλεσε πηγή γνώσης για τους μαθητές και για τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς. Είναι ίσως το πιο σημαντικό, γιατί η γνώση των 17 στόχων είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει ένα όραμα για ένα καλύτερο κόσμο. Το πρόγραμμα αυτό εξάλλου εντάσσεται στα πλαίσια του στόχου 4 «καλύτερη εκπαίδευση» και του στόχου 17 «συνεργασίες για επίτευξη των στόχων» αναδεικνύοντας και τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει το etwinning στη διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου.  

Το στάδιο της ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσης αποτέλεσε για μένα ένα πειραματισμό στο πώς μπορούν να εισαχθούν στοιχεία ανάπτυξης δεξιοτήτων του επιχειρείν μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα. Η εμπειρία αυτής της χρονιάς θα αποτελέσει βάση για βελτίωση και πιο συστηματική εφαρμογή  καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Οι μαθητές, μέσα από το έργο αυτό, ανέπτυξαν δεξιότητες που δεν ευνοούνται από την παραδοσιακή διδασκαλία. Αναζήτησαν ευκαιρίες, πήραν πρωτοβουλίες, οργάνωσαν τη δουλειά τους, κινητοποίησαν τρίτους, δημιούργησαν, προσανατολισμένοι στο να έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Γι’ αυτό και στην αξιολόγηση ανέφεραν οτι αυτή η φάση τους άρεσε πιο πολύ. 

Το αποτέλεσμα της δουλειάς των παιδιών προβλήθηκε στη κοινωνία και έδειξε τη δημιουργικότητα, την κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία των μαθητών, ουσιώδη στοιχεία εξέλιξης των εφήβων σε ενεργούς πολίτες.  Η ποιότητα του έργου βελτιώνει και την εικόνα του σχολείου, λόγω της προκατάληψης που υπάρχει για τα Επαγγελματικά Λύκεια.Συνεργασίες

Συνεργασία μέσα  στο σχολείο:

το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς Μαρία Σουργιαδάκη 3 ώρες/εβδομάδα και στο 1ο τετράμηνο συνδιδασκαλία με τη Δέσποινα Λιανού 1ώρα/εβδομάδα και τη Δέσποινα Ξομπλαράκη 2ώρες/εβδομάδα. Κάποιες δραστηριότητες εντάχθηκαν και στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας (Δέσποινα Λιανού 2ώρες/εβδομάδα) και στην Πολιτειακή παιδεία (Δέσποινα Ξομπλαράκη 2ώρες/εβδομάδα).

Οι μαθητές εργάζονταν σε ομάδες συνδυασμένων δεξιοτήτων. Στην πρώτη φάση υπήρχε καθοδήγηση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες όπου οι μαθητές συνεργάζονταν με τους μαθητές του γαλλικού σχολείου, ενώ στη δεύτερη φάση οι ομάδες των μαθητών είχαν την αυτονομία της επιλογής και υλοποίησης δράσεων.

Συνεργασία μεταξύ των δυο σχολείων:

Συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών υπήρχε από το προηγούμενο καλοκαίρι (2017) ώστε να χτίζουμε μαζί ένα πρόγραμμα με κοινό στόχο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε σχολείου, αφού το ενσωματώναμε σε διαφορετικά μαθήματα και οι μαθητές μας είχαν διαφορετικό επίπεδο. Κάναμε ανταλλαγή πηγών και αλλαγές ώστε να πετύχουμε την καλύτερη ενσωμάτωση στη διδακτέα ύλη και των δύο σχολείων. 
Στη πρώτη φάση του προγράμματος όπου υπήρχε και η μεγαλύτερη συνεργασία οι δραστηριότητες διερεύνησης της έννοιας της αειφορίας έγιναν σε συνεργατικές πλατφόρμες έτσι ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση των μαθητών και να επιτευχθεί ο στόχος της κατανόησης μέσα από ένα ευρύτερο πολιτισμικό περιβάλλον.

Συνεργασίες με τρίτους:

 • πρεσβευτή TeachSDGs Guy Hamlin από την Αμερική
 • Ένωση Γονέων Ιεράπετρας
 • ActionAid Ελλάς
 • Plastic Free Greece 
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιεράπετρας
 • eTwinning SENSE Group

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σουργιαδάκη Μαρία, Λιανού Δέσποινα, Ξομπλαράκη Δέσποινα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα προβλήθηκε:

 • μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ActionAid στην Αθήνα,
 • σε εκδήλωση της Ένωσης Γονέων στην κεντρική πλατεία της πόλης όπου μοιράστηκαν και τα φυλλάδια fanzine που είχαν φτιάξει οι μαθητές,
 • από την ιστοσελίδα του οργανισμού PlasticFreeGreece
 • με παρουσίαση στις  τριήμερες online εκδηλώσεις του etwinning group SENSE για την αειφορία και
 • στο TeachMeet1 στο ετήσιο συνέδριο etwinning στη Βαρσοβία
 • σε ιστοσελίδα του πρεσβευτή TeachSDGs Guy Hamlin από την Αμερική
 • από το γαλλικό σχολείο

Επίσης, αναρτήσεις του blog και το δημόσιο twinspace προωθήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης facebook και twitter, στους προσωπικούς λογαριασμούς των εκπαιδευτικών.

Δείτε εδώ τη σελίδα διάχυσης αποτελεσμάτων του προγράμματος.


Στόχος δράσης

4 «καλύτερη εκπαίδευση», 17 «συνεργασίες για επίτευξη των στόχων»

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές

Χρόνος δράσης

2018

Τόπος Δράσης

Ιεράπετρα

Ένταξη σε Δίκτυα

Πρόγραμμα eTwinning Ευρωπαϊκής συνεργασίας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation