Μαθητικές δημιουργίες

1ο Γυμνάσιο Γυθείου Λακωνίας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ΑΦΉΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΩ

ΑΦΉΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΩ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο Γυμνάσιο Γυθείου Λακωνίας


Διευθυντής Σχολείου

Κρητικού Μαίρη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το τραγούδι μας δημιουργήθηκε στα πλαίσια του 6ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού. Οι στίχοι δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο του ιδεοκαταιγισμού κατα αρχήν σε όλους τους μαθητές του Γυμνασίου και στη συνέχεια επιλέχθηκαν αυτοί του τραγουδιού. Το videoclip δημιουργήθηκε εξολοκλήρου από ομάδα μαθητών και αναρτήθηκε και στο youtube.


Στόχος δράσης

Με το τραγούδι μας προσπαθήσαμε να καταπολεμήσουμε τη ρητορική του μίσους. Συγκεκριμένα θελήσαμε οι μαθητές μας να επικοινωνήσουν την προσωπική τους εμπειρία που αφορά στην επιθετική ρητορική ή στον λόγο μίσους να αναγνωρίσουν την επιθετική ρητορική και να μην την υιοθετούν, να αντιληφθούν τα λεπτά όρια ανάμεσα στην ελευθερία του λόγου και στη ρητορική του μίσους, να μυηθούν με βιωματικό και ευχάριστο τρόπο στη ρητορική της αποδοχής και του σεβασμού, να κατανοήσουν μέσα από τη δημιουργία ραδιοφωνικού και μουσικού λόγου την αξία της ανταλλαγής και συνεργασίας με τους άλλους και να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη αποκλείοντας το μίσος και προωθώντας την αλληλοκατανόηση, τον σεβασμό, τη φιλία και την αγάπη να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη μετάβασης από το ατομικό ιδιοτελές στο συλλογικό ανιδιοτελές
Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation