Μαθητικές δημιουργίες

Ειδικό Πειραματικό Σχολείο Ρόδου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Αφίσα με μήνυμα για τον προγραμματισμός σχολικής δραστηριότητας

Αφίσα με μήνυμα για τον προγραμματισμός σχολικής δραστηριότητας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ειδικό Πειραματικό Σχολείο Ρόδου

Πρότυπο Ειδικό Πειραματικό Σχολείο Ρόδου


Διευθυντής Σχολείου

Γιαννουσοπούλου Μαρία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Δράση –ενημέρωση και εφαρμογή προγράμματος


Στόχος δράσης


Φωτογραφίες

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation