Καλές πρακτικές

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Αγίας Παρασκευής


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

«Αλληλεγγύη Χριστουγέννων»

«Αλληλεγγύη Χριστουγέννων»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Αγίας Παρασκευής

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ


Διευθυντής Σχολείου

ΧΑΙΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στo πλαίσιο του προγράμματος για τα ‘Οικολογικά σχολεία’ και σύμφωνα με τους 17 Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη ‘Βιώσιμη Ανάπτυξη – Μηδενική Φτώχεια’ ενημερώθηκαν οι γονείς των μαθητών/τριών ώστε να ενεργοποιηθούν για την συγκέντρωση τροφίμων για οικογένειες των παιδιών του σχολείου μας που έχουν ανάγκη, ανεξαρτήτως κοινωνικού και πολιτισμικού υπόβαθρου.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της δράσης μας, οι μαθητές/τριες συγκέντρωναν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων τα τρόφιμα. Στη συνέχεια αφού τα ταξινόμησαν σύμφωνα με τις ανάγκες που είχαν αξιολογηθεί και καταγραφεί με τη βοήθεια της κοινωνικής υπηρεσίας του σχολείου μας, παραδόθηκαν στους μαθητές/τριες με διακριτικό τρόπο από τη Διευθύντρια του σχολικής μονάδας.

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Συνεισφορά στην αντιμετώπιση της οικονομικής αδυναμίας στην αγορά τροφίμων
Κατανόηση της αξίας της προσφοράς
Συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν οικογένειες, οι οποίες στερούνται τις βασικές ανάγκες

 Συνεργασίες

Συνεργασία με το σύλλογο Γονέων-Κηδεμόνων του σχολείου


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ04.02, ΙΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΕ31

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου μας και της ιστοσελίδας των Οικολογικών σχολείων


Στόχος δράσης

Να κατανοήσουν την αξία της προσφοράς και να συνειδητοποιήσουν μέσα από αυτή την προσφορά ότι υπάρχουν οικογένειες, οι οποίες στερούνται τις βασικές ανάγκες

Χρόνος δράσης

Μία εβδομάδα

Τόπος Δράσης

Εντός σχολείου

Ένταξη σε Δίκτυα

Εθνικό δίκτυο ‘Οικολογικά Σχολεία’

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation