Σχέδια μαθήματος

13o Nηπιαγωγείο Ρεθύμνου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Ανακυκλώνω και δημιουργώ

Ανακυκλώνω και δημιουργώ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

13o Nηπιαγωγείο Ρεθύμνου

Το 13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου ιδρύθηκε το 1996 και λειτούργησε αρχικά σε νοικιασμένο χώρο στην οδό Καποδιστρίου 55, στην Καλλιθέα, σαν μονοθέσιο κλασικό νηπιαγωγείο. Στη συνέχεια, το 2010 μετεστεγάστηκε στο χώρο του πρώην 14ου Δημοτικού σχολείου, στην οδό Καποδιστρίου 43, στον οποίο συστεγάζεται μέχρι και σήμερα με το 9ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου. Την ίδια χρονιά έγινε η μετατροπή του σε ολοήμερο νηπιαγωγείο. Το 2011 με σχετική Υ.Α. προάγεται από Μονοθέσιο σε Διθέσιο Νηπιαγωγείο.Το τρέχον σχολικό έτος 2017-18 λειτουργούν δύο τμήματα Υποχρεωτικού προγράμματος και δύο Προαιρετικού. Αν και είμαστε ένα μικρό σχολείο συμμετέχουμε κάθε χρόνο σε πολλά προγράμματα τα πιο σημαντικά από αυτά είναι το Erasmus+ , το Europe Direct, το E twinning καθώς και σε διάφορες δράσεις όπως αυτές της Unicef των Σχολικών Δράσεων, φιλαναγνωσίας διαφόρων εκδοτικών οίκων αλλά και διαγωνισμούς όπως «Tα πολυμέσα … για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» κτλ.


Διευθυντής Σχολείου

Φανουργιάκη Άννα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Διερεύνηση του θέματος από τα παιδιά με αναζήτηση απορριμμάτων στο σχολείο και στη γειτονιά και καταγραφή τους. Παρατήρηση των αντίστοιχων κάδων ανακύκλωσης. Δημιουργία ιστογραμμάτων: Τι ξέρουμε για την ανακύκλωση, τι θέλουμε να μάθουμε και πώς θα το μάθουμε.

Γνωριμία με τα ανακυκλώσιμα υλικά και επιλογή με ποια θα ασχοληθούμε. Δημιουργία γωνιάς ανακύκλωσης όπου τα παιδιά θα συγκεντρώνουν τα υλικά και ό,τι σχετικό με το θέμα. Θα ερευνούν, πειραματίζονται, δημιουργούν ανάλογα.

Διάφορες δράσεις όπως: Καλλιτεχνικό εργαστήριο  με τους γονείς και τα παιδιά  στο σχολείο για τη δημιουργία καρτών με ανακυκλώσιμα υλικά ,οργάνωση πασχαλινού παζαριού με αντικείμενα επαναχρησιμοποίησης, συλλογή πλαστικών καπακιών, τηγανέλαιων ,μπαταριών καθαρισμός αυλής, γειτονιάς. Ενημέρωση και εμπλοκή γονέων.


Δημιουργία πρωτότυπων εικαστικών έργων ατομικών και ομαδικών με ανακυκλώσιμα υλικά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, στολίδια , κάρτες, παιχνίδια, αφίσες, καρτεπικολλήσεις, φυλλάδια.

Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο project.

Η μέθοδος project που ενθαρρύνει την πρωτοβουλία των μαθητών με χρήση συμμετοχικών και ενεργών διδακτικών διαδικασιών και λήψη από κοινού αποφάσεων είναι η κύρια μέθοδος προσέγγισης του προγράμματος καθώς καλλιεργεί κλίμα ενεργούς συμμετοχής και δημιουργίας ομάδων συνεργασίας για τη διερεύνηση του θέματος.

Τα παιδιά μέσω της βιωματικής και αποκαλυπτικής μάθησης, θέτουν ερωτήματα, ερευνούν, ανακαλύπτουν, δημιουργούν μέσα από την χρήση πρωτογενών πηγών (κάδοι ανακύκλωσης, ανακυκλώσιμα υλικά, συμμετοχή σε δράσεις).

Το θέμα προσεγγίζεται διαθεματικά καθώς αγγίζει όλους τους τομείς γνωστικό, ψυχοκινητικό, συναισθηματικό και τα παιδιά εμπνέονται και δημιουργούν ελεύθερα πρωτότυπα και ποικίλα έργα.


Αποτελέσματα / επίδραση

Με τη λήξη του προγράμματος θα γίνει ανοιχτή εκδήλωση στο σχολείο στη διάρκεια της οποίας  θα πραγματοποιηθεί έκθεση των έργων των παιδιών. Δραστηριότητες του έργου μας είναι αναρτημένες και στην Ιστοσελίδα του σχολείου και σε Blog των νηπιαγωγών Συνεργασίες

ΚΠΕ Βάμου, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, Δήμος Ρεθύμνου(υπηρεσία καθαριότητας )

Παράλληλα μέσα από σχετικό έργο etwinnning που το σχολέιο μας συμμετέχει σαν ιδρυτής υπάρχει συνεργασία  με σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικόύ σε διάφορες δρασεις  με τη βοήθεια των ΤΠΕ .


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αντωνακοπούλου Στέλλα ,Γεωργαλάκη Κωνσταντίνα ,Γιαννίκου Μαρία Ξυλούρη Ειρήνη και Φανουργιάκη Άννα

Στόχος δράσης

Να αντιληφθούν τα απορρίμματα ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, διακρίνοντας τα σε οργανικά και ανακυκλώσιμα. Να εξοικειωθούν με στρατηγικές μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων αναγνωρίζοντας τη σήμανσή της. Να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να κινητοποιηθούν και να αποτυπώσουν τις απόψεις τους, τα συναισθήματα τους, τις ιδέες τους μέσα από δραστηριότητες εικαστικών τεχνών. Να επικοινωνήσουν, να αλληλεπιδράσουν, να συνεργαστούν για την παραγωγή κοινού έργου. Να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τις Τ.Π.Ε παράγοντας πολυτροπικά έργα.

Χρόνος δράσης

Από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι και τον Ιούνιο του 2019
Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation