Καλές πρακτικές

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Από το πάρκο στο πιάτο - Εξέλιξη του αυτοσυντηρούμενου πάρκου

Από το πάρκο στο πιάτο - Εξέλιξη του αυτοσυντηρούμενου πάρκου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ


Διευθυντής Σχολείου

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ ΤΣΙΑΜΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στο πρώτο  στάδιο, οι μαθητές της Α τάξης και  Β Γεωπονίας  θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην επιλογή  και φύτευση  ανθεκτικών  φυτών  (εξέλιξη αυτοσυντηρούμε- νου   πάρκου)

Τα είδη των φυτών - σπόροι που θα  φυτευθούν, είναι ως επί των πλείστων από περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (υψηλή αλατότητα εδάφους, ξηροθερμικές- άγονες περιοχές).

Επιλέγονται  σε συνεργασία με τους μαθητές της Γ τάξης ειδικότητα Αρχιτεκτονικής Τοπίου,  τις   οργανώσεις ΠΕΛΙΤΙ και ΑΙΓΥΛΟΠΑ, και στην συνέχεια  να εγκατασταθούν  στο  χώρο που μας δόθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Στο  δεύτερο στάδιο, συγκομίζεται η παραγωγή των φυτών αυτών για την μεταποίηση τους σε τρόφιμα, την παραγωγή αιθερίων  ελαίων προκειμένου να δημιουργηθούν τελικά προιόντα με ισχυρισμό υγείας, σε συνεργασία με την  Γ΄ τροφίμων την Γ΄ υγείας  και την κοστολόγηση των  προΐοντων από    τον τομέα Οικονομίας. Η  μείωση  του κόστους  παραγωγής της  πρώτης  ύλης  λόγω  εφαρμογής  πρακτικών για  εξοικονόμηση  ενέργειας(Bιολογικά),  η μείωση  εισροών  και  ελαχιστοποίηση   παραγωγής  αποβλήτων  συμβάλλει  σημαντικά στην παραγωγή  τελικών  προΐοντων  – τροφίμων  φιλικών   στο περιβάλλον   και  διαμορφώνει  την   πράσινη”  κοινωνική  ευθύνη  των μαθητών  και  των  κατοίκων  στην  πόλη  της Θεσσαλονίκης.

Στην  υλοποίηση αυτού  του  σταδίου  απαραίτητη  η  προμήθεια   αποστακτήρα   αιθέριων  ελαίων , υλικά  συσκευασίας  και  έντυπο υλικό  προς  ενημέρωση  των κατοίκων της περιοχής.

 


Αποτελέσματα / επίδραση

1. Φύτευση ανθεκτικών ειδών με λιγότερες εισροές ( λιγότερες δαπάνες νερού, λιπάσματος, φροντίδας)

2. Συγκομιδή της πρώτης ύλης για την παραγωγή των προϊόντων -  τροφίμων

3. απόσταξη αρωματικών φυτών

4. σεμινάριο οικοτεχνίας ενδοσχολικό για την καλλιέργεια και προώθηση της επιχειρηματικότηταςΣυνεργασίες

ΠΕΛΙΤΙ,ΑΙΓΥΛΟΠΑ,ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

συνεργασία με το Tipping Point με διοργάνωση ημερίδων


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Aντώνιος Τσιπιτσούδης,Ρίζος Ιωαννίδης

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Οικογιορτή – δράση στο πάρκο για παροχή προϊόντων και προβολή μέσω ΜΜΕ (ΕΡΤ3)

Βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση, Αναρτήσεις στο διαδίκτυο των εργασιών της παρούσας φάσης και παρουσίαση στο σύνολο των μαθητών και εκπαιδευτικών  της Σχολικής Μονάδας (φωτογραφίες και  links από αναρτήσεις)


Στόχος δράσης

Σκοπός: Η συνεργασία μαθητών διαφόρων ειδικοτήτων στην δημιουργία τελικών προΐοντων με ισχυρισμό υγείας. Οι μαθητές να αντιληφθούν την έννοια του ανθρακικού αποτυπώματος για την κατανόηση και την μείωση των ρύπων κατά τη διαδικασία παραγωγής τελικών προϊόντων – τροφίμων.o Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών – πολιτών, o Συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής o καλλιέργεια επιχειρηματικότητας, o μείωση του κόστους παραγωγής, o δημιουργία τελικών προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές ,Εκπαιδευτικοί,τοπική κοινωνία

Χρόνος δράσης

Σχολικό έτος 2019-2020

Τόπος Δράσης

Θεσσαλονικη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation