Μαθητικές δημιουργίες

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Αυτό θα πει Δημοκρατία.

Αυτό θα πει Δημοκρατία.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


Διευθυντής Σχολείου

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Επεξεργασία ποιήματος στα πλαίσια της τάξης και μύηση των παιδιών σε βασικές αξίες και πρακτικές της Δημοκρατίας (ισότητα, ισοτιμία, συμμετοχή, σεβασμός σε ελευθερίες και δικαιώματα).

Περισσότερες δραστηριότητες υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://users.sch.gr/eargyroudi/wordpress/?p=6201


Στόχος δράσης

Η διαμόρφωση του Δημοκρατικού πολίτη στο νηπιαγωγείο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 5Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation