Μαθητικές δημιουργίες

1ο Γυμνάσιο Παλαμά Νομού Καρδίτσας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο Γυμνάσιο Παλαμά Νομού Καρδίτσας

Το σχολείο μας βρίσκεται στην καρδιά της θεσσαλικής πεδιάδας, στην έδρα του Δήμου Παλαμά Νομού Καρδίτσας με δυναμικό μαθητών 180, οι οποίοι διαθέτουν πολυποίκιλα ενδιαφέροντα με δραστηριότητες : Ρητορικός Όμιλος, Δράσεις Εθελοντισμού, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τεχνολογικές κατασκευές- καινοτομίες , εισηγήσεις σε μαθητικά συνέδρια (με αξιοσημείωτη έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού ).


Διευθυντής Σχολείου

Παπαναστασίου Αθανάσιος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Με την εργασία αυτή η ομάδα των μαθητών είχε σαν σκοπό:

-να επισημάνει πώς "το νερό είναι πηγή ζωής ' για ένα τόπο

-να αξιοποιήσει την πηγή και να προμηθεύσει το ευρύ καταναλωτικό κοινό με "ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ"

-να συμβάλει στημ "αειφόρο ανάπτυξη" μέσω τις βιομηχανίας παραγωγής εμφιαλωμένου νερού με αυτήν την καινοτόμο επιχείρηση δίνονατς παράλληλα οικονομική ανάσα "στην περίοδο της οικονομικής κρίσης" στην τοπική κοινωνία

-να κατανοήσει την σημασία της οργάνωσης μιας εταιρείας "οργανόγραμμα"

-να γνωρίσει τις φάσεις της γραμμής παραγωγής, με κάθε λεπτομέρεια, καθώς και την διαδικασία ποιοτικού ελέγχου με σκοπό την παραγωγή (άφθονο -καθατού νερού)

 


Στόχος δράσης

καθαρό νερό, Βιομηχανία καινοτομία και υποδομές, υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, δράση για το κλίμα και ζωή στο νερό.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation