Μαθητικές δημιουργίες

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Βιώσιμες Πόλεις

Βιώσιμες  Πόλεις
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ


Διευθυντής Σχολείου

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Πρόσβαση σε ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς δημόσιους χώρους

Σχεδιασμός δημόσιων χώρων :

  • Πάρκα , (1η) ομάδα
  • Παιδικές χαρές , (2η) ομάδα
  • Πλατείες , (3η) ομάδα
  • Σχολεία , (4η) ομάδα
  • Δημοτικές Υπηρεσίες , (5η) ομάδα
  • Πρόνοιας , (6η) ομάδα

Πρόσβαση

ο τόπος, η θέση, η δίοδος, το πέρασμα από όπου μπορεί κανείς να πλησιάσει κάπου

Αποκλεισμός

    κλείσιμο, φράξιμο , απομόνωση ,  αποβολή 

Σχεδιασμός

η διαδικασία καθορισμού ενεργειών για την επίτευξη ορισμένων στόχων

Μέθοδος Εργασίας

1.Η ομάδα συζητά και ερμηνεύει ποιος είναι ο στόχος που θα ασχοληθούν τα μέλη της

2.Καταγράφει έναν πρόχειρο χάρτη πορείας κίνησης περιμετρικής απόστασης από το σχολείο

3.Αναθέτει ρόλους των μελών (φωτογράφος , γραφέας , αρχειοθέτης,….)

4.Κινείται σύμφωνα με την πορεία που αποφασίστηκε και   καταγράφει , φωτογραφίζει τα σημεία που επιλέγει ως θετικά ή αρνητικά σχετικά με την πρόσβαση ή τον αποκλεισμό των  ανθρώπων

5.Επιστρέφει στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης των ομάδων ( κεντρική πλατεία , σιντριβάνι)

6.Συντάσσει το κείμενο παρουσίασης που θα εκφωνήσουν ως ομάδα στη συγκέντρωση και αποφασίζει το ποιος και το πώς θα πραγματοποιηθεί

Συζήτηση - Στόχοι

Η κάθε ομάδα μετά τη σύνθεσή της , συζήτησε το θέμα ενασχόλησης και κατέγραψε τους στόχους που θα έβαζε ώστε να φανούν τα στοιχεία εκείνα που θα αποδείκνυαν θετικά ή αρνητικά εάν η πόλη που κατοικούμε χαρακτηρίζεται Βιώσιμη

Καταγραφή (σχέδιο) Χάρτη κίνησης

Τα παιδιά της ομάδας έπρεπε να καταγράψουν σε δικό τους αυτοσχέδιο χάρτη τη διαδρομή που κινηθούν , ώστε να είναι μετρήσιμη η αποτύπωση της παρατήρησής τους .

Ρόλοι

Οι ομάδες αποφασίζουν ποιος θα είναι ο ρόλος του κάθε μέλους κατά την πορεία κίνησης , αποτύπωσης , καταγραφής, κλπ

Αποτύπωση φωτογραφιών

Σε μεταγενέστερο χρόνο συνεργασία μελών στον Η/Υ της τάξης και ανέβασμα αρχείων στο PPT , καθώς και σε συνεργασία με το δάσκαλο της Πληροφορικής στο μάθημά του.

Έκθεση ομάδας
Περιγραφή εντυπώσεων , προβλημάτων συνεργασίας , ωφέλειας ασχολίας  ….

Δημιουργία κειμένου παρουσίασης που θα αξιολογηθεί από τις υπόλοιπες ομάδες ως προς τη μέτρηση των στόχων που έθεσε η κάθε ομάδα.

 

 


Στόχος δράσης

Αποτύπωση μετρήσιμων προυποθέσεων για την πόλη μας ως Βιώσιμη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 4Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation